"Sannelig, våre sykdommer har han tatt på seg, og våre piner har han båret. Men vi aktet ham for plaget, slått av Gud og gjort elendig. Men han ble såret for våre overtredelser, knust for våre misgjerninger. Straffen lå på ham, for at vi skulle ha fred, og ved hans sår har vi fått legedom. Vi for alle vill som får, vi vendte oss hver til sin vei. Men Herren lot den skyld som lå på oss alle, ramme ham. " Jes 53, 4-6.

Jeg har noen tanker kommet i de tankene, at vårt land har nå hatt fred i snart 70 år , en mannsalder . Det er ikke alle land som kan skilte med et slikt resultat. Men hvordan har vi så forvaltet denne freden? Har vi forvaltet den til ufred? Nei, vi har bygget opp vårt land på det materielle nivået, men har revet ned det åndelige faste Guds nivået. Vi er blitt selvstendige i tanker, ord og gjerninger. Hvem priser Herren for alt det gode som vi daglig mottar ? Ja, men vi har jobbet og brukt våre hoder til å skape arbeidsplasser med vår viten. Gud,hvem er ham? Svaret på det spørsmålet ligger i dagens drypp.

 

- sykdommer har han tatt på seg

- våre piner har han båret

- Men vi aktet ham for plaget,

- slått av Gud og gjort elendig.
Men sannheten er at han
- ble såret for våre overtredelser,

- knust for våre misgjerninger

- Straffen lå på ham,

- for at vi skulle ha fred,

- ved hans sår har vi fått legedom
Vi mennes
ker for alle
- vill som får

- vi vendte oss hver til sin vei.
Men Herren lot
- den skyld som lå på oss alle,

- ramme ham. Jesus Guds sønn.

 

Hvorfor gjorde han det for hele menneskeheten? Svaret finner vi i Johannes evangeliet, kap. 3, vers 16, ofte kalt "den lille bibelen" :

"For så har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal fortapes, men ha evig liv. "

 

Har du tatt imot den utrakte hånden fra Jesus? Da har du fått et evig liv av ham, for ditt eget . Du er blitt et lys for Jesus i denne fortapte verden og du trenger ikke å frykte for morgendagen, for hver dag har nok med sin plage. Jesus lever og vi som er hans barn skal leve med ham.
God helg!