"Og når drømmen kom to ganger til farao, betyr det at saken er fast besluttet av Gud, og at Gud vil gjøre det snart. " 1 Mos 41,32 .

 

Synes dere at vi lever i en spesiell tid? Det er fryktelig mye som holder på å skje rundt oss på denne jord. Våre øyne må alltid ha blikket festet på Israel , som mange regner for å være storviseren på verdens tidsur. Naboene deres er deres fiender, som står dem etter livet. Fra skriften vet vi at Midt-Østens området ikke kommer til en endelig fredsløsning før Jesus har kommet tilbake som konge i Israel slik profeten Mika sier i kap 4, 1-3:

"Men det skal skje i de siste dager, da skal fjellet der Herrens hus står, være grunnfestet på toppen av fjellene, og høyt hevet skal det være over alle høyder. Og folkeslag skal strømme opp på det. Mange hedningefolk skal gå av sted og si: Kom, la oss gå opp til Herrens berg og til Jakobs Guds hus, så han kan lære oss sine veier, og vi ferdes på hans stier! For fra Sion skal lov utgå, og Herrens ord fra Jerusalem. Han skal dømme mellom mange folkeslag og skifte rett for veldige hedningefolk helt til de fjerneste land. De skal smi sine sverd om til hakker og sine spyd til vingårdskniver. Folk skal ikke lenger løfte sverd mot hverandre og ikke mer lære å føre krig."

Leder for TV-kanalen Gospel Channel, Erik Erikson, forteller at han hadde en merkelig drøm 1. februar  i år. Han våknet rundt klokken 3 om morgenen. Han fikk ikke sove igjen og begynte å be og søke Herren. Etter omkring 2 timer kjente han et meget spesielt nærvær komme inn i rommet hans. Det var et vidunderlig Herrens nærvær. Da kjente han en lettelse i sin ånd, og sa: "Jeg vil bare sove litt mer nå før jeg drar til Gospel Channel." Så falt han i søvn igjen og fikk en drøm. I drømmen var han på Gospel Channels kontor og plutselig så han en mann hvis begravelse han hadde deltatt i dagen før dette.
I drømmen var han bare vendt mot hans kone og snakket med henne, og han var meget overrasket og sa : "Det var jo begravelsen hans i går, og nå er han mere levende enn noen gang." Straks våknet han opp. Han tenkte: " Dette er noe veldig merkelig, denne drømmen synes meg så uvirkelig."  Så falt han i søvn på nytt, og den samme drømmen kom tilbake slik at den liksom fortsatte der den slapp.
Da han betraktet denne Guds-mannen, sa han til seg selv: "Jeg vil stille ham et spørsmål, kanskje det viktigste spørsmål jeg vet." Så han spurte ham: "Kommer Jesus snart nå?" Han så på han og sa: "Jesus kommer veldig snart." Og så sa han: "Innen de neste 30 dager fra kommende fredag".

Da våknet han opp og han var veldig overrasket fordi drømmen syntes så virkelig. Så sa han til seg selv: "Jeg kan ikke skjønne at Jesus kommer så snart. Men jeg begynner å be, kanskje dette signaliserer noe spesielt. Kanskje Jesus kommer på en spesiell måte til meg eller til oss alle innen de neste 37 dager, rundt den tiden."  Han har ikke noen tolkning på denne drømmen.
Han var usikker om han skulle dele denne drømmen med folk, fordi det kunne misforståsdit hen at : "Erik sier Jesus kommer den første uken av mars," noe som han ikke sier.
Skriften sier at ingen vet dagen eller timen for Jesu gjenkomst, jfr Matt 25,13, men når drømmen kommer to ganger, så står den fast, jfr. dagens drypp .
Konklusjonen på dette må bli at vi må være rede til å møte Jesus til enhver tid.


"Jeg sier dere: Han skal skynde seg å hjelpe dem så de får sin rett! Men når Menneskesønnen kommer, mon han da vil finne troen på jorden?" Lukas 18:8