"Da Enok var sekstifem år gammel, fikk han sønnen Metusjalah. Og Enok vandret med Gud i tre hundre år etter at han hadde fått Metusjalah, og han fikk sønner og døtre. Alle Enoks dager ble tre hundre og sekstifem år. Og Enok vandret med Gud. Så ble han borte, for Gud tok ham til seg. Da Metusjalah var hundre og åttisju år gammel, fikk han sønnen Lamek. Etter at Metusjalah hadde fått Lamek, levde han sju hundre og åttito år og fikk sønner og døtre. Alle Metusjalahs dager ble ni hundre og sekstini år. Så døde han. Da Lamek var hundre og åttito år gammel, fikk han en sønn. Han kalte ham Noah og sa: Han skal trøste oss under vårt arbeid og våre henders møye på den jorden som Herren har forbannet. Etter at Lamek hadde fått Noah, levde han fem hundre og nittifem år og fikk sønner og døtre. Alle Lameks dager ble sju hundre og syttisju år. Så døde han. Og da Noah var fem hundre år gammel, fikk han sønnene Sem, Kam og Jafet." 1 Mos 5,21-30

Enok fikk Metusjalah,Metusjalah fikk Lamek, Lamek fikk Noah og Noah fikk Sem, Kam og Jafet. Hva tenker jeg i dag når jeg tar for meg denne slekta? Jo, det begynte med Metusjalah eller Metusalem som vi lærte i vår barndom. Navnet skal visst bety "Når han er død, skal det sendes." Hva ble sendt når Metusalem døde da? Jo, det var faktisk syndefloden. Vi vet at det var bare Noah og hans familie som ble berget i Arken, men de som har regnet på tiden for syndefloden er kommet til at Metusalem ble født i 687 etter Adam og syndefloden kom i år 1656, som da tilsier samme år som Metusalem døde 969 år gammel. Sønnen Lamek døde 5 år før faren.

Da ble betydningen av navnet Metusalem oppfylt : "Når han er død, skal det sendes." Syndefloden kom.

 

Men historien slutter ikke her, nei, den er knyttet til tidligere statsminister Sharon i Israel av en rabbier ved navn Isak Kaduri. Han døde 28.jan.2006 og ble 108 år gammel. Han hadde i et syn møtt Jesus , Yeshua eller Yehoshua. Han skrev navnet på Messias på en liten notislapp, som han forseglet i en konvolutt, med beskjed om at konvolutten ikke skulle åpnes før 1 år etter hans død. Ønsket til Isak Kaduri ble overholdt og ble åpnet 1 år etter hans død. I notatet stod der at han hadde møtte Messias og at hans navn er Yeshua eller Yehoshua, dvs Jesus. Notatet sier videre at Messias vil vise seg kort tid etter Sharons død. Sharon var da ikke syk, men han døde nå i 2014. Sønnen bekreftet at faren hadde sagt at han hadde møtt Jesus i en visjon, der han fortalte dem at Jesus ville komme snart. Men notatet som beskrev
betydningen av Messias ble tatt som forfalskning, selv av hans sønn på 80 år, men et barnebarn trodde det var ekte.

 

Mange legger betydningen av Metusalem :"Når han er død, skal det sendes." til notatet fra rabbier Isak Kaduri, at Messias vil vise seg kort tid etter Sharons død.

Hva kan vi lære av dette? Svaret er "Våk og be!" Noen vil nok bare latterliggjøre dette, men jeg vet at Jesus kommer og tror ikke han lar oss være helt uvitende om hans nære komme.

"For Herren selv skal komme ned fra himmelen med et bydende rop, med overengels røst og med Guds basun, og de døde i Kristus skal først stå opp.
Deretter skal vi som lever, som er blitt tilbake, sammen med dem rykkes opp i skyer, opp i luften, for å møte Herren. Og så skal vi for alltid være sammen med Herren. Trøst da hverandre med disse ordene." 1 Tess 4,16-18.