"Den hører ikke på noen og tar ikke imot tukt. Den setter ikke sin lit til Herren, den holder seg nær til sin Gud." Sef 3,2.

Profeten anklager Jerusalems innbyggere, særlig deres høvdinger,profeter og prester, for urettferdighet og ugudelighet. Dagens drypp sier at byen hører ikke på noen og tar ikke imot tukt. En straff vil komme over folket, men så vil de vende om til Herren. Herren skal så til slutt bevare et troende, ydmykt folk i landet, og han
skal ta seg av dem og være deres Gud og frelser.
Har vi som lever i Norge vært mer lydhøre overfor Herrens røst enn dagens drypp? Hva er det vi opplever
at flertallet av våre politikere(høvdinger),biskoper og prester gjør ? Deres ettermæle i dag vil nok blitt ordene som ble skrevet om Israel :"

"Israels barn gjorde det som var ondt i Herrens øyne. De glemte Herren sin Gud og dyrket Ba’alene og Astarte-bildene!"Dom 3,7

En profeti som kom på Skjærgårdsheimen Flekkerøy 23.4.1997 lyder slik:

"Norge ! Min hånd hviler tungt på deg, for jeg hører skriket fra alle aborterte babyene, som ikke fikk lov til å leve. Deres blod roper til meg og når mitt hjerte. Min vrede er kommet over dette land pga alt uskyldig blod som er utøst her. Jeg hadde en plan for Norge.  Jeg reiste dere opp etter krigen, jeg ga dere velstand og ære. Dere svarte med å drepe mine barn i mors liv. Jeg ga dere vakre hus og hjem. Dere svarte med å stenge barna ute fra husene deres. Jeg ga dere penger og rikdom. Dere svarte med å dyrke mammon i stedet for den levende Gud. Og nå Norge er du under dommen, synden har nådd sitt mål. Øksen ligger allerede ved roten, hvert tre som ikke bærer frukt vil jeg hugge ned. Jeg vil fare hårdt frem med dere, men ennå er det nåde. Jeg har et håp at mine barn omvender seg fra sin likegyldighet, at mine barn skal slutte å støtte de som setter abortmotstandere i fengsel. Avisen skal slutte og skrive negativt om dem. Mine barn og deres tårer av abortsynet er blitt til en strøm som når sine mål, som blodet fra alle de drepte fostere, vil jeg være barmhjertig å vise nåde. Så vend om nå. Tid for omvendelse er kort, hvis ikke så vil jeg utslette deg som en nasjon."

Kan en ta disse ordene som et budskap fra Herren vår Gud? Er ikke Gud kjærlighet, som bare er god av seg? Åpenbaringen 3,19 forteller oss sannheten:

"Alle dem jeg elsker, dem refser og tukter jeg. Derfor, ta det alvorlig og omvend deg!"