"Jeg vet om dine gjerninger og din kjærlighet og din tjeneste, din tro og tålmodighet, og dine siste gjerninger, som er flere enn de første.Men jeg har imot deg at du tåler kvinnen Jesabel, hun som sier at hun er en profetinne, og som lærer og forfører mine tjenere til å drive hor og ete avgudsoffer. Jeg ga henne tid til å omvende seg, men hun ville ikke omvende seg fra sitt horeliv." Åp 2,19-21.

Dagens drypp er skrevet for menigheten i Tyatira. I dag heter byen Akhisar . Han ligg langt vest i Tyrkia, sør for Istanbul, kring 80 km frå Middelhavet. Tyatira var en handelsby med mange tilbud av kultur og underholdning. År 312 ble keiser Konstantins omvendelse til kristendommen. Da ble forfølgelsestiden avløst av en forførelsestid, hvor "menigheten inngikk ekteskap" med staten.  Jak. 4,4 advarer imot slike "ekteskap" :

 "Troløse som dere er! Vet dere ikke at vennskap med verden er fiendskap mot Gud? Den som vil være verdens venn, blir Guds fiende."
Brevet til Tyatira taler om menighetens tid fra ca 606 e.Kr. til Jesu gjenkomst. Åp. 2:18-29. I 606 e.Kr. ble Romas biskop Bonifacius valgt til universell biskop. Med dette trådte pavedømmet inn i funksjon. En verdensvid kirke med Roma i sentrum har siden forført mange med innføring av hedenske skikker i kristendommen. Jfr Åp. 17:4. Kristus gir menigheten oppmuntring for han taler her i dagens drypp til et folk som er barmhjertig, full av tro, tålmodig og som vokser i gode gjerninger. Men Jesus hadde noe imot dem, slik at de kunne ikke få Herrens fulle velsignelse. Hva manglet? Jesus forteller dem at de ikke har kvittet seg med kvinnen Jesabel, "hun som sier at hun er en profetinne, og som lærer og forfører mine tjenere til å drive hor og ete avgudsoffer"  Den ene delen av menigheten nektet å ta et oppgjør med Jesabels ånd i deres midte. Jesus Kristus gjør det klart, at de kan ikke komme inn til hans fylde før "roten" all avgudsdyrkelse og synd er borte. Sagt enkelt, så er Jesabel også i dag en forførende ånd ,som kun er rettet mot Guds tjenere. Den åndsmakten har til hensikt bare å rive ned og ødelegge alle som er berørt og salvet av Herren. Leses vi i Bibelen fra oppgjøret på Karmel med Baalprofetene så bekrefter historien dette. Jfr 1 Kongebok 18,20-40. Har du noen gang tenkt på hvor disse profetene kom fra? Var de importerte eller immigrantprester? Nei,de var ekte israelitter, Guds utvalgte, men de hadde blitt forført av Jesabel, ledet inn i hennes utukt. 
Men også da, som i dag i våre menigheter, fantes og finnes det noen som ikke hadde bøyd seg for Jesabel. I vers 24 og 25 sier Jesus :
"Men dere andre i Tyatira, alle de som ikke har denne læren og ikke kjenner Satans dybder, som de sier - til dere sier jeg: Jeg legger ikke noen annen byrde på dere. Hold bare fast på det dere har, inntil jeg kommer."

Vi lever i en spennende, men samtidig en alvorlig tid. Jesabels synder florer som aldri før, vi ser at vår moral er under full oppløsning, vi vet ikke snart hva rett og galt er. Vi går ikke imot strømmen, selv om vi som troende møter nye antikristelige lover og forskrifter. Gud ser ikke imellom fingrene på vår likegyldighet, han krever oss til regnskap for våre handlinger. Måtte vi være blant dem som får høre disse Jesu ord :

"...Jeg legger ikke noen annen byrde på dere. Hold bare fast på det dere har, inntil jeg kommer."