"Så gikk prestene ut av helligdommen. Alle de prestene som var der, hadde helliget seg, uansett hvilket skift de tilhørte. Og alle de levittiske sangerne, både Asaf og Heman og Jedutun og deres sønner og deres brødre, sto i klær av fint lin med cymbler og harper og sitarer på østsiden av alteret. Sammen med dem sto ett hundre og tjue prester som blåste i trompeter. Og trompetblåserne og sangerne, alle som én og på én gang, stemte i for å love og prise Herren, og de lot trompetene og cymblene og de andre musikkinstrumentene klinge, og lovet Herren, fordi han er god og hans miskunnhet varer til evig tid. - Da ble huset, Herrens hus, fylt av en sky. Og på grunn av skyen kunne prestene ikke bli stående og gjøre tjeneste. For Herrens herlighet fylte Guds hus." 2 Krøn 5, 11-14

Dagens drypp er hentet fra det gamle testamentet og det hele foregikk i Jerusalem i Israel. Nå skulle paktsarken føres inn i templet som var bygget i Jerusalem og
prestene,levittene og folket var samlet til gledesfest for å prise Herren for alle hans velgjerninger. 120 prester blåste i trompeter. De stemte i sammen med sangerne med å love og prise Herren. De var i en akkord og da skjedde det at Herrens herlighet fylte hele Guds hus og prestene kunne ikke bli styående å gjøre sin tjeneste pga skyen som fylte Herrens hus.

Kan du se og høre dette opptrinnet for deg i ditt indre? En slik opplevelse måtte sitte lenge i folket som deltok. Herrens nærhet var til å føle og ta på.

Men du vet at det nye testamentet som ga oss alle en frihet i Jesus Kristus satte prikken over en i den samme byen, da pinsefestens dag kom. Da  var alle apostlene og Jesu disipler samlet på samme sted i Jerusalem og da kom det med ett en lyd fra himmelen som når et veldig stormvær farer fram, og fylte hele huset der de satt.
Og det viste seg for dem tunger likesom av ild, som delte seg og satte seg på hver enkelt av dem.
Da ble de alle fylt med Den Hellige Ånd, og de begynte å tale i andre tunger, alt etter som Ånden ga dem å tale. Nå bodde det i Jerusalem gudfryktige jødiske menn fra alle folkeslag under himmelen. Da denne lyden hørtes, samlet det seg en stor folkemengde. Og de ble forvirret fordi de hørte
dem tale enhver på sitt eget språk.  Jfr Agj 2, 1-6.

 

Jesus hadde sagt til disiplene at de måtte vente i Jerusalem inntil Talsmannen var kommet over dem. Nå skjedde det på pinsedagen og det var helt uforklarlig for folket som kom til, for de kunne høre dem tale på deres eget språk. Vi vet at felles språk fører folk sammen og da de i tillegg hadde samme tro på sin Mester og Herre, da var det ingenting som kunne stoppe dem, de var ett. Det ble tilfelle like etter pinsedagen også, for da var de troende Jesu-vennene samlet igjen og leser vi
fra  Agj 4,31 følgende:

"Og da de hadde bedt, skalv stedet der de var samlet. Og de ble alle fylt med Den Hellige Ånd, og de talte Guds ord med frimodighet."

Dette førte til godt samhold i menigheten og den hadde framgang over hele landet Israel. Men midt i denne perioden for menigheten oppstod der en forfølgelse av de troende og det resulterte i at flokken ble spredt utover hele den "daværende verden" og vi hedninger fikk høre evangeliet .

"Og dette evangeliet om riket skal bli forkynt over hele jorden til et vitnesbyrd for alle folkeslag, og så skal enden komme." Matt 24,14

God helg!