"Og du, min sønn Salomo, lær din fars Gud å kjenne og tjen ham med udelt hjerte og med villig sjel! For Herren ransaker alle hjerter og forstår alle menneskers tanker og råd. Dersom du søker ham, skal han la seg finne av deg. Men dersom du forlater ham, skal han forkaste deg for alltid. Se deg for nå! For Herren har utvalgt deg til å bygge et hus til helligdom. Vær frimodig og gå til verket! "1 Krøn 28,9-10.


Kong David står nå for en overlevering av kongsmakten til Salomo, en av hans sønner, som var den sønnen David overlot kongetitelen til. Men David gjorde alt i samråd med sin Gud og Herre, og Gud hadde tatt ut Salomo til konge, som også skulle bygge et tempel for Gud i Jerusalem. David fikk ikke lov til sette opp templet for Herren, for Herrens begrunnelse for avgjørelsen var iflg.1 Krøn 28,3 : "Men Gud sa til meg: Du skal ikke bygge hus for mitt navn, for du er krigsmann og har utøst blod." "Lær din fars Gud å kjenne og tjen ham med udelt hjerte og med villig sjel!", var farens formaning til Salomo, hans sønn, som nå skulle styre Israel videre etter sin far.
Dagens drypp er en sann historie og de som kan sitt historiefag er nok overveldet over Salomos klokskap, men dessverre så falt også han i dårskap til slutt, fordi han lot sine hustruer få sin vilje med å ofre til sine guder. Kan du forstå at en så klok mann kunne gå fem på og svikte sin fars formaning. " tjen ham med udelt hjerte og med villig sjel! " Den samme tanke til oss som lever i dag!  Om Gud fantes på David og Salomo´s tid og var en virkelighet for dem, hvorfor tror ikke flertallet av det norske folk det samme. Bibelens ord sier i Hebr 13,8 : "Jesus Kristus er i går og i dag den samme, ja, til evig tid."

 

Da er det på grunn av vantro at vårt folk ikke tar imot tilbudet om et evig liv sammen med Gud og hans sønn Jesus Kristus og Den Hellige Ånd ? Jeg prøver å rope det ut til vårt land og folk - vend om fra denne verdens tankegang og bli født på ny til et liv i Jesus Kristus. Den rike mannen kom for sent til den rette konklusjonen, da han åpnet sine øyne i dødsrike på et pinens sted. For da ropte han til sitt opphav, som han kjente, Abraham, med følgende ord:

"Far Abraham, ropte han, ha barmhjertighet med meg og send Lasarus hit, så han kan dyppe fingertuppen i vann og svale tungen min. For jeg pines i denne flammen." Men Abraham svarte:"Husk, mitt barn, at du fikk alt det gode mens du levde, og Lasarus fikk det vonde. Nå trøstes han her, mens du er i pine. Dessuten er det lagt en dyp kløft mellom oss og dere, slik at de som vil komme herfra og over til dere, ikke skal kunne det, og ingen kan gå over fra dere til oss." Da sa den rike: "Så ber jeg deg, far, at du sender ham til mine fem brødre hjemme hos min far for å advare dem, så ikke de også skal komme til dette pinestedet. Men Abraham sa: "De har Moses og profetene, de får høre på dem." Han svarte: "Nei, far Abraham, men kommer det noen til dem fra de døde, vil de omvende seg." Abraham sa: "Hører de ikke på Moses og profetene, lar de seg heller ikke overbevise om noen står opp fra de døde." Jfr. Luk 16,24-31.

Var Abrahams ord sanne? Ja, for Jesus døde og stod opp igjen og hans budskap går over hele jorden i dag, så hva har vi da til forsvar i vårt land, når vi alle en dag skal stå foran Guds domstol ? Kom til sannhetens erkjennelse, vend om til Gud i Jesu navn.