"Jabes var æret fremfor brødrene sine. Hans mor ga ham navnet Jabes, hun sa: Jeg har født ham med smerte. Og Jabes påkalte Israels Gud og sa: Å, om du ville velsigne meg rikelig og utvide mine landemerker og la din hånd være med meg! Gjør meg fri fra ondt, så jeg blir uten smerte! Og Gud lot det komme som han hadde bedt om." 1 Krøn  4:9 -10.

Når du leser 1 Krønikerbok så er det ættetavler som gjengis i de første ti kapitlene, men midt inni disse kommer dagens drypp, liksom fra intet. Han Jabes hadde brødre, det står der, og han var æret fremfor sine brødre. Det fortelles at det var mor hennes som ga ham navnet Jabes, for han ble født under smerte for moren. Men han ble ikke et smertens barn for moren, for Jabes påkalte Israels Gud. Hans bønn til Gud lød :

"Å, om du ville velsigne meg rikelig og utvide mine landemerker og la din hånd være med meg! Gjør meg fri fra ondt, så jeg blir uten smerte!"

Gud hørte og innfridde Jabes bønn, han lot det komme det som Jabes hadde bedt ham om. Jabes ble født under smerte, men Herren gjorde han fri fra ondt og smerte ble noe ukjent for Jabes.
Om vi tar dagens drypp med oss inn i vår tidsalder, hvor du ser ættene fra alle jordens folk holder på med sine greier, men midt inne i denne vrimel av folk, er det noen som står opp og påkaller Gud og hans sønn Jesus Kristus. Noen av disse vekker oppmerksomhet i sine omgivelser, de blir æret for sitt arbeid. Folket ser at de gjerninger som gjøres i Herrens navn er gode, og at de som påkaller Gud, faktisk er oppriktige i sin livsførsel.
Vi som har Jesus som vår frelser og Herre, vi skal ha vårt blikk festet på ham. Profeten Jesaja sier i kap 17,7 i den gamle pakt:
"På den tiden skal mennesket vende sitt blikk til sin skaper, og hans øyne skal se opp til Israels Hellige."

Det samme sier forfatteren av hebreerbrevet i den nye pakt, jfr Hebr 12,2:
"...med blikket festet på Jesus, han som er troens opphavsmann og fullender. For å oppnå den gleden som ventet ham, led han tålmodig korset, uten å akte vanæren, og har nå satt seg på høyre side av Guds trone."


Vi begynner en ny uke der vi fester blikket vårt på Jesus, når alt synes å falle fra hverandre rundt oss.


"Og jeg er fullt viss på dette at han som begynte en god gjerning i dere, vil fullføre den inntil Jesu Kristi dag." Fil 1,6