"Pilatus sier til ham: Hva er sannhet? Og da han hadde sagt dette, gikk han igjen ut til judeerne og sa til dem: Jeg finner ingen skyld hos ham." Joh 18,38 

Forut for dette utsagn av Pilatus, hadde han sagt til Jesus : "Men konge er du altså?" Til dette spørsmålet svarte Jesus:
" Du sier det, jeg er konge. Til dette er jeg født, og til dette er jeg kommet til verden, at jeg skal vitne for sannheten. Hver den som er av
sannheten, hører min røst."

Om jeg stiller dere to spørsmål, vet dere da svaret på de?

1. spørsmål lyder : Hva er sannhet ? Og hvem er rettighetshaver til den?
2. spørsmål lyder : Hva er løgn? Og hvem er rettighetshaver til den?

Svaret på spørsmål 1 finner vi i Joh 14,6 : "Jesus sier til ham: Jeg er veien og sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten ved meg."
Jesus er sannheten og dermed rettighetshaver til den.

Svaret på spørsmål 2 finner vi i Joh 8,44: "Dere har djevelen til far, og dere vil gjøre etter deres fars lyster. Han var en drapsmann fra begynnelsen og står ikke i sannheten. For det er ikke sannhet i ham. Når han taler løgn, taler han av sitt eget, for han er en
løgner og løgnens far."
Djevelen er løgneren og dermed rettighetshaver som løgnens far.

 

Jesus sier i Joh 17,17: "Hellige dem i sannheten! Ditt ord er sannhet."

Guds ord er sannhet og dette stemmer med Joh 1,14 : "Og Ordet ble kjød og tok bolig iblant oss. Og vi så hans herlighet, en herlighet som den en enbåren Sønn har ifra sin Far, full av nåde og sannhet."

 

Greier vi mennesker å holde oss til sannheten i alle ting? Ubetinget et nei! Vi feiler og faller i synder, som bare en kan kan rette opp for oss. Hans navn er Jesus. Følger vi Jesus og holder oss til Ordet, da vil vi alltid komme seirende ut til slutt. Følger du djevelen på hans veier, så vil du til slutt ende i fortapelsen.

Hva velger du så? Velg Jesus og stå for det han går for, da er du sikret en plass i Himmelens palasser.

Når tid må jeg gjøre et slik veivalg? Hebreerne 3,15 sier tydelig svaret:

"..I dag, om dere hører hans røst, da forherd ikke deres hjerter som ved forbitrelsen -"

Du har hørt det er sagt - der går alltid et tog! Med det menes, at du kan alltid gjøre ting senere om du ikke har gjort det i dag. Slik garanti har vi ikke fått av Jesus, men i dag om du hører hans røst kaller på deg!