Da spurte Elisja ham: Hvor kommer du fra, Gehasi? Han svarte: Din tjener har ikke vært noe sted. Men han sa til ham : Var jeg ikke til stede i ånden da mannen vendte om fra vognen og gikk for å møte deg? Er det nå tid til å ta imot sølv og få seg klær og oljetrær og vingårder og småfe og storfe og tjenere og tjenestepiker? 2 Kong 5,25-26.

Gehasi var en profetdisippel hos profeten Elisja. Dagens drypp har sin bakgrunn i en forhistorie samme dag , der følgende hadde hendt: Na’aman, den syriske kongens hærfører, hadde meget å si hos sin herre og var høyt aktet. For Herren hadde gitt Syria seier ved hans hjelp. Han var en veldig stridsmann, men spedalsk. Syrerne hadde en gang gjort et herjetog og bortført en liten pike som fange fra Israels land. Hun tjente nå hos Na’amans kone. Hun sa til sin frue: "Bare min herre var hos profeten i Samaria! Da skulle nok han fri ham fra spedalskheten." Na’aman gikk til kongen og sa hva piken hadde sagt. Da sa kongen i Syria: "Dra dit! Så vil jeg sende et brev til Israels konge." - Na’aman dro så av sted og tok med seg ti talenter sølv og seks tusen sekel gull og ti festkledninger. Han ga brevet til Israels konge, og i det sto det: "Når nå dette brevet kommer til deg, så vil du se at jeg har sendt min tjener Na’aman til deg, for at du skal fri ham fra hans spedalskhet." Da Israels konge hadde lest brevet, flerret han klærne sine og sa: "Er jeg Gud, så jeg kan ta liv og gi liv, siden han sender bud til meg og vil at jeg skal fri en mann fra hans spedalskhet? Nå ser dere vel tydelig at han vil ha et påskudd til krig mot meg." 

Men da profeten Elisja hørte at Israels konge hadde flerret klærne sine, sendte han bud til kongen og sa: "Hvorfor har du revet i stykker klærne dine? La ham komme til meg! Så skal han kjenne at det er en profet i Israel." - Na’aman dro så med sine hester og sin vogn til profeten Elisja og stanset ved døren til hans hus. Elisja gikk ikke ut til ham, men sendte et bud ut til ham og sa: "Gå og bad deg sju ganger i Jordan! Så skal ditt kjøtt bli friskt igjen, og du skal bli ren." Da ble Na’aman vred og dro bort og sa: "Jeg tenkte at han ville komme ut til meg og stå fram og påkalle Herrens, sin Guds navn og føre hånden fram og tilbake over det syke stedet, og ta bort spedalskheten. Er ikke elvene ved Damaskus, Abana og Parpar, bedre enn alle Israels vann! Kunne jeg ikke bade meg i dem og bli ren?" Na’aman vendte om og dro bort i vrede. Men tjenerne hans trådte fram og talte til ham og sa: "Min far! Dersom profeten hadde bedt deg gjøre noe vanskelig, ville du da ikke ha gjort det? Hvor mye mer når han bare sier til deg: Bad deg, så skal du bli ren! " Na’aman hørte på dem og dro ned og dukket seg sju ganger i Jordan, slik profeten hadde sagt. Og hans kjøtt ble friskt som på en liten gutt, og han ble ren. Han vendte da tilbake til profeten Elisja med hele følget sitt. Og da han kom dit, sto han fram for ham og sa: "Nå vet jeg at det ikke er noen Gud på hele jorden uten i Israel! Så ta nå imot en gave av din tjener." Men Elisja sa til ham: "Så sant Herren lever, han som jeg tjener: Jeg tar ikke imot noe." Det nyttet ikke aman ba ham inntrengende om å ta imot, han ville ikke ta imot. 

Men da han var kommet et stykke på veien, tenkte Gehasi, tjeneren til Guds mann Elisja: "Min herre har spart denne syreren Na’aman og ikke tatt imot av ham det han hadde med seg. Så sant Herren lever, vil jeg løpe etter ham og få noe av ham!" Gehasi løp etter Na’aman. Og da Na’aman så en som kom løpende etter ham, steg han fort ned av vognen for å møte ham, og sa: "Står alt vel til?"  Ja, men min herre har sendt meg med disse ordene: "Nettopp nå er det kommet to unge menn til meg fra Efra’im-fjellene, to av profetens disipler. Gi dem en talent sølv og to festkledninger!" Na’aman svarte: "Vær så snill å ta to talenter!" Og han ba ham inntrengende og knyttet to talenter sølv inn i to punger. Så tok han to festkledninger og ga dem til to av tjenerne sine, og de bar dem foran Gehasi. Men da han kom til haugen, tok han det av deres hånd og gjemte det i huset. Han tok farvel med mennene, og de dro sin vei.

Selv gikk han inn og sto fram for sin herre og da er vi kommet til dagens drypp. - Profetens tjener løy for Na’aman og sin herre Elisja. Du vet erfaringene viser at lyver du en gang, så vil du gjenta løgnen senere også, men bekjenner en syndene,så får en tilgivelse av Jesus og du er fri.

- Profeten Elisja var tilstede i ånden og avslørte sin tjener. Leser en 1.Kor 5,3 så bekrefter Paulus , at hans ånd var tilstede sammen med dem som var fysisk tilstede :

"Jeg som nok er fraværende med legemet, men til stede i ånden, jeg har allerede - som om jeg var hos dere - felt dommen over ham som har gjort dette."
Jeg har hørt om andre i vår tid som har opplevet det samme.
"Frykt da ikke for dem! For ingen ting er tildekket som ikke skal bli åpenbart, og ikke noe er skjult som ikke skal bli kjent." Matt 10,26