"Til innvielsen av Jerusalems mur hentet de levittene fra alle deres bosteder og førte dem til Jerusalem for å holde innvielse og gledesfest både med lovprisning og med sang, med cymbler, harper og sitarer. Og sangernes barn kom sammen både fra landet rundt om Jerusalem og fra Netofa-folkenes landsbyer og fra Bet-Haggilgal og fra Gebas og Asmavets jorder, for sangerne hadde bygd seg landsbyer rundt omkring Jerusalem." Neh 12,27-29.

Når en har bygget noe sammen og dagen kommer da alt er ferdig, da kommer vi i feststemning over "verket" som er blitt til.
Dagens drypp tar for seg en slik opplevelse. Muren rundt Jerusalem var nå ferdig og nå skulle dette merkeres med lovsang og gledesfest. Til dette var det en spesiell gruppe innen folket som var innhentet for anledningen, nemlig levittene. De kom fra alle deres bosteder og kom med lovprisning og sang, med cymbler, harper og sitarer. Nå var det innvielse av Jerusalems mur og da det gledesfest.

Når Guds folk kommer sammen til lovprisning og sangen får tone fritt ut i Herrens forsamling, da kommer folket i gledesfryd og vi opphøyer Herrens navn.
Bekymringer og nederlag forsvinner i vårt indre, for ånden får fritt spillerom til å fryde seg i Herrens nærvær. Da kommer Herrens tjenere ut med sine nådegaver som Herren Jesus har betrodd dem. Budskap i tunger med tydning, profetisk budskap, lovprisning til Herren og mange fylles med Åndens kraft og styrke, slik at under og tegn skjer like foran folkets øyner. Dette er en gledesfest i Herrens forsamling.

Er det noen av oss som lengter etter en slik gledesfest? Hva skal vi innvie da, slik at vi kan ha gledesfest?Jeg tror vi kan innvie oss selv først til Herren, siden vil dette smitte over på våre omgivelser.Paulus sier 1 Kor 3,16 : "Vet dere ikke at dere er Guds tempel, og at Guds Ånd bor i dere?"
Derfor må vi se til å være helliget Herren med hele vårt legemet, slik at vår ånd og sjel kan være i harmoni med Den Hellige Ånd som bor i oss.

Lovsangen er et instrument for å komme i gledesfryd innfor Herrens åsyn. Det er ikke for intet at Paulus sier i Fil 4,4: "Gled dere i Herren alltid! Igjen vil jeg si: Gled dere!"

Å lovprise Herren i tunger eller med ord er et offer. Du må satse alt mange ganger for å komme i gang, for du møter hindringer på veien til avgjørelsen er tatt. Men når lovsangen lyder fra våres lepper til Herrens pris og ære, da innvier vi våre legemer for Herren Jesus.


"Jeg vil prise Guds navn med sang, og opphøye ham med lovprisning." Sal 69,31