"Går vel to sammen uten at de har avtalt det med hverandre?" Amos 3,3

En ny uke er begynt, noe som for enkelte ikke betyr så stor forandring i hverdagen. Andre vil oppleve prøvelser og utholdenhet i det daglige liv, noe som for mange setter troen på Jesus på prøve. En broder sendte meg bl.a. dette :

Det fortelles om da misjonæren Don Gossett begynte å virke med Herren, forstod han ikke alle de problemene han fikk i tjenesten. Det var mye sykdom og økonomiske problemer. Hele familien måtte bo i deres gamle stasjonsvogn. Det ble til slutt for vanskelig å leve slik. Han ba til Gud, hvorfor har jeg det så vanskelig i
tjenesten?
Denne bønnen svarte Gud på ved å minne ham om (Amos.3.3). "Går  vel to sammen uten at de har avtalt det med hverandre." Gud spurte mannen: Vil du gå sammen med Meg?

 

Da må du være enig med Meg. Du sier deg enig med Meg når du sier det mitt Ord sier. Du har vist deg uenig med Meg ved å tale mangel, sykdom, frykt, nederlag og maktesløshet. Hvis du ønsker å gå sammen med Meg, må du være enig med Meg. Dine ord har vært sterke og defensive mot meg, sa Gud. De har vært ute av harmoni med Mitt Ord. Du har talt ord som er langt under standeren i Mitt Ord. Du må disiplinere dine lepper slik at våre Ord harmonerer.

Dette førte til at misjonæren måtte omvende seg fra sin måte å tale på og da skrev han ned en liste med alle de riktige bekjennelser, som er Guds Ord.Don Gossett forteller at livet og tjenesten ble en helt annen, ved å tale i harmoni med Guds Ord. Disse nye bekjennelsene ble livsforvandlende. Ordet ble som et anker, som hindret han å synke ned i et hav av mislykkethet, frykt og satanisk undertrykkelse.

MIN ALDRI IGJEN LISTE.

ALDRI IGJEN, vil jeg bekjenne: Jeg kan ikke, for jeg formår alt i Ham som gjør meg sterk. (Fil.4.13)

ALDRI IGJEN, vil jeg bekjenne min mangel på noe, for min Gud skal etter sin rikdom fylle all min trang i herlighet i Kristus Jesus. (Fil.4.19)

ALDRI IGJEN, vil jeg bekjenne frykt, for Gud gav meg ikke motløshets ånd, men krafts, kjærlighets og sindighets ånd. (2 Tim.1.7) For enten jeg lever eller jeg dør, hører jeg Herren til. (Rom.14.8)

ALDRI IGJEN, vil jeg bekjenne tvil eller mangel på tro, for Gud har tilmålt enhver Hans mål av tro. (Rom.12.3)

ALDRI IGJEN, vil jeg bekjenne svakhet, for Han er med meg, Han styrker meg og hjelper meg og holder meg oppe ved sin rettferds høyre hånd. (Es.4.10)

ALDRI IGJEN, vil jeg bekjenne at satan har noen makt over meg, for Han som er i meg, er større enn han som er i verden. (1 Joh.4.4)

ALDRI IGJEN, vil jeg bekjenne nederlag, for Gud være takk, som alltid lar oss vinne seier i Kristus. (2 Kor.2.14)

ALDRI IGJEN, vil jeg bekjenne mangel på visdom, for av Ham er jeg i Kristus, som er blitt meg visdom fra Gud. (1 Kor.1.30)

ALDRI IGJEN, vil jeg bekjenne sykdom, for ved Hans sår har jeg fått legedom. (Es.53.5) og Han tok mine skrøpeligheter og bar mine sykdommer. (Matt.8.17)

ALDRI IGJEN, vil jeg bekjenne bekymringer og problemer, for jeg kaster all min sorg på Han, for Han har omsorg for meg. (1 Pet.5.7)

ALDRI IGJEN, vil jeg bekjenne meg bundet, for hvor Herrens Ånd er, der er frihet. (2 Kor.3.17)

ALDRI IGJEN, vil jeg bekjenne noen fordømmelse, for der er  ingen fordømmelse for den som er i Kristus Jesus. (Rom.8.1)

JEG ER FRI!!