"Men til hvem av englene har han noen gang sagt: Sett deg ved min høyre hånd, til jeg får lagt dine fiender til skammel for dine føtter! Er de ikke alle tjenende ånder, som sendes ut til tjeneste for deres skyld som skal arve frelse?" Hebr 1,13-14
"Menneskesønnen skal sende ut sine engler, og de skal sanke ut av hans rike alt som volder anstøt, og de som lever i lovløshet." Matteus 13,41

 

I de senere årene har vi hatt en fokus på engler. Engleskole ble opprettet hvor mennesker skulle få lære hvordan de kunne bli kjent med engler.
Dette kan føre mennesker inn i en falsk trygghet. Du vet vi som kristne ikke skal tilbe eller dyrke andre guder, vi skal holde vårt blikk festet på Jesus
Kristus. Han er vår frelser og redningsmann. I dagens to drypp er Jesus og hans engler i fokus. Gud har satt Jesus ved sin høyre hånd i himmelen, og englene blir utsendt til tjeneste som oss som skal arve frelse. Jesus skal så til slutt sende ut sine engler til å ta bort alle de som volder anstøt, de som lever i lovløshet.
Vi lever i spennende tider som kristne, vårt land har vært velsignet av Herren i snart 70 år uten krig og fattigdom. Har vi fortjent denne rikdommen?
Nei, vi har ikke vært Guds beste barn, men da kommer jeg i hu sangen : "Du mor som ber, gi aldri opp!" Gud hører våre bønner! En broder skrev
etter gårsdagens drypp :

"Jeg opplever at Guds engler er en glemt resurs. Gud har alle typer engler som er tjenende ånder for oss som er Guds barn. Englene venter på oppdrag, mange av dem er arbeidsledige. Jeg fikk se et bilde/visjon om denne tjenesten. Vi var noen stykker i bønn, den ene etter den andre ba. da åpnet Herren mine øyne og viste meg hva som skjedde i den usynlige verden. Når den ene etter den andre ba, så ble bønnen sendt til en sentral og så formidlet til den rette engel for å utføre oppdraget.
Englene stod i ring klare for å ta imot oppdrag. For meg så det ut som englene var iblandt oss, her på Jorden.

Gud har ordnet alt i himmel og på Jord, helt perfekt.Dette innspirerer meg til å bruke mere tid i bønn.

Jeg hadde en herlig drøm, 2 dager siden.  Jeg ba og bønnesvaret kom så raskt. Jeg ble så velsignet og oppmuntret. Svaret kom så raskt, så det var som Han ville fortelle meg at ting vil skje fort fremover."

"Men den som holder ut til enden, han skal bli frelst! Og dette evangeliet om riket skal bli forkynt over hele jorden til et vitnesbyrd for alle folkeslag, og så
skal enden komme." Matt 24,13-14.

God helg!