"Og det skal skje: Før de roper, skal jeg svare, mens de ennå taler, skal jeg høre." Jesaja 65,24

Herren sier i dagens drypp at han vil svare før hans folk roper til ham, og mens de taler vil Herren høre deres ord. Profeten omtaler en framtid som Israel vil få oppleve en dag, da vil ulven og lammet skal beite sammen, løven skal ete halm som oksen, og ormen får støv til mat. Ingen skal gjøre noe ondt og ingen skal ødelegge noe på hele mitt hellige berg, sier Herren.

Herren Gud er allmektig og da er intet umulig for ham. Kan du se for deg det "himmelske kontrollrommet" hvor Herren har full overvåking med alle sine skapninger,hvor enn de befinner seg. Herren bruker sine engler som hjelpere, slik som vi leser i Hebreerne 1,7:

"Om englene sier han: Han gjør sine engler til vinder og sine tjenere til flammende ild."

Vi som lever i dataalderen vet at overvåkingen av hverandres land og gjøremål, er mer og mer omfattende. Satelitter er over jordkloden og rundt om i verdensrommet. De er utstyrt med instrumenter som gir tilbakemeldinger til jordens baser for satelittene. Likeens er telefon, mobil,pc,overvåkingskamera etc overvåket, vi er bra "fanget" av disse redskapene. Men hva gjør myndighetene med alle disse opplysningene?
Sannsynligvis til vern om rikets sikkerhet.
Herren er opptatt av sitt skaperverk, han ser at menneskene ødelegger mer og mer av jordens skaperverk.
Hvor lenge vil Herren se på menneskenes ødeleggelse?
Om vi leser i hans Ord så beskrives verdens framtid , og da kommer dagens drypp inn også. Men vi trenger ikke vente til lammet og ulven beiter sammen, for Herren Gud hører og ser våre tanker og gjøremål også i dag. Derfor er det viktig å ha sin samvittighet i orden til en hver tid. Skal vi ha alt oppgjort med Gud til enhver
tid, da må vi tilhøre vår mellommann mellom oss og Gud. Hans navn er Jesus Kristus, han gjør vår samvittighet ren, når vi søker tilflukt hos ham.

Når Herren hører våre rop og det vi taler, da er alt notert eller arkivert i himmelen hos Gud. Derfor sier Jesus i Matt 12,36:

"Men det sier jeg dere: Hvert unyttig ord som menneskene sier, skal de gjøre regnskap for på dommens dag."