Vær derfor ved godt mot. For jeg har den tro til Gud at det vil gå slik som det er sagt meg. Agj 27,25.

 

Paulus satte mot i et skipsmannskap og passasjerer på i alt 276 mennesker, da de kom uti et voldsomt stormvær som resulterte i skipsforlis, men alle ombord skipet ble reddet.
Vi som lever i dag som troende kristne mennesker er oppe i "sterke stormvinder" i den åndelige verden. Satan raser som aldri før, bruker sine lakaier over den vide jord, de som lar seg bruke av ham. Ordene til Paulus i Judas brev ,vers 17 :

 

"Men dere, mine kjære, må huske det som er forutsagt av vår Herre Jesu Kristi apostler, da de sa til dere: «I den siste tid skal det komme folk som spotter og følger sine egne ugudelige lyster.»

 

Jeg fikk forleden dag  følgende budskap fra en søster i Herren, som jeg vil dele med dere:

 

"Vær ved godt mot mine tapre krigere. Mørket rundt dere blir bare mørkere, det er da dere må se oppover. For med de åndelige øynene vil dere se at det er lys i horisonten. Som Elia så en liten sky som ble til en stor velsignelse pga tørke, slik skal Jeg Herren komme og for nye dere, styrke dere og bære dere gjennom tiden som følger.Om motstanden øker, så øker også Min salvelse over de som har lagt ned sitt liv for Meg. Tro på Meg at Jeg har omsorg for dere og vil føre dere gjennom til Jeg henter dere hjem, Min kjære brud. Å, hvor Jeg elsker dere, Jeg lengter etter å smykke min brud. Vær ikke så opptatt med det som skjer rundt dere, for det må komme i følge Mitt Ord. Men se på Meg og bare Meg, Jeg som kan gjøre alle ting mulig. Tenk på at en hel evighet skal vi være sammen, hva er da denne verdens møde og krampetrekninger en liten stund. Stol på Meg, Jeg tar Meg av liten og stor som dere har lagt i Min hånd.
Tiden nærmer seg da dere må leve i det overnaturlige. Som Johannes levde i ørkenen, slik skal dere ikke mangle noe, for Jeg Herren vil sørge for dere.Slipp tak i alt dere holder på, så Jeg kan ta over og fører dere inn i det nye Jerusalem.
Mine kjære utvalgte barn, stol på Meg!"