"Da vi hadde revet oss løs fra dem og seilt av sted, styrte vi rett fram og kom til Kos." Agj 21,1

Ja, dette dryppet er ikke juletekst, men jeg så plutselig for meg denne setningen inn i dagens juleforberedelser. For mange er nå på reisefot til sine nærmeste , andre er lei hele julestriden og dets familietradisjoner, de reiser i stedet til varmere strøk. Men alt har sin pris. Jobben krever sitt før jula kommer og for familier med barn, så må klær og andre juleting ordnes. Så da en endelig er klar med alle forberedelser til julen, så står alt på hodet hjemme i huset. Det er i slike stunder, at mange
lover "gull og grønne skoger" til sine barn, bestiller bare billetter til syden lille-julaften og akkurat da kan vi låne litt av dagens drypp :

 

"Da vi hadde revet oss løs fra dem og seilt av sted...."

fløy flyet rett fram til vårt reisemål, de hadde nemlig charterfly, som førte de helt fram og de kom til kos.  Julekosen var plutselig kommet til dem .

De hadde nemlig funnet fram til sjømannskirken og der var det julekos for alle som var kommet inn i kirkerommet. Snart høres sangen runge gjennom kirkerommet :

 

Et barn er født i Betlehem,i Betlehem.

Nå gleder seg Jerusalem.

Halleluja, halleluja!

senere høres:

Deilig er jorden,
prektig er Guds himmel,
skjønn er sjelenes
pilgrimsgang.
Gjennom de fagre riker på jorden
går vi til paradis med sang.

 

Englene sang den
først for markens hyrder;
skjønt fra sjel
til sjel det lød:
Fred over jorden! Menneske fryd deg.
Oss er en evig frelser født!

Så ble det jul i år også, selv om alt hendte i hast. Men det gjorde det også første gangen julen ble til. Ekteparet Maria og Josef dro til Betlehem for å registrere seg i det romererske manntallet, og da hendte noe som de to gjerne ikke hadde regnet helt med. Maria ventet barn og nå kjente hun at tiden var kommet. Da måtte Josef ordne seg med en "fødeplass" for sin ventende mor, men pga av denne manntallinnskrivingen, så var alt opptatt av husrom som ble leiet ut til gjester. Det eneste en bonde kunne tilby dem var en stall hvor dyrene hans holdt til . Josef tok til takke med stallen og ikke lenge etter var fødselen i gang. Maria fødte dem et guttebarn , som  faktisk var skaperen til universet, noen ingen visste  da. Men en stund etter at barnet var født kom noen gjetere til dem og fortalte dem at engler hadde kommet og en hadde sagt følgende:

" Frykt ikke! For se, jeg forkynner dere en stor glede - en glede for alt folket. I dag er det født dere en frelser, som er Messias, Herren - i Davids by. Og dette skal dere ha til tegn: Dere skal finne et barn som er svøpt og ligger i en krybbe. "

 

Og med ett var det sammen med engelen en himmelsk hærskare, som lovpriste Gud og sa: 

 

"Ære være Gud i det høyeste, og fred på jorden, i mennesker Guds velbehag."

Så ble det jul i år også for dem som ikke ville ha den tradisjonelle, men nærmere originalen kunne de ikke ha kommet.

Ha en riktig god jul ! Vi treffes etter nyår om Herren gir oss dager!