"Og de steinet Stefanus, mens han ba og sa: Herre Jesus, ta imot min ånd! Så falt han på kne og ropte med høy røst: Herre, tilregn dem ikke denne synden! Og da han hadde sagt dette, sovnet han inn." Agj 7,59-60.

Jesus virke i sitt jordiske hjemland Israel var slutt, han hadde fullført det oppdraget som hans Far hadde gitt ham. Han hadde gitt sitt liv for menneskehetens synder, han sonet våre synder idet han naglet dem til korset. Der døde han på korset, hans blod ble til soning for våre synder. Straffen som vi skulle hatt tok han på seg, og
ikke bare det han opprettet "nådebroen" inn til Far i himmelen. Jesus åpnet forhenget, slik at vi fikk adgang til Guds rike. Skriften sier i Joh '1,12: 

 

"Men alle dem som tok imot ham, dem ga han rett til å bli Guds barn, de som tror på hans navn."

Stefanus var en som tok imot frelsen i Jesus Kristus, han var en av syv menn som forsynte hele den første kristne flokken i Jerusalem med mat daglig. Men han kunne også dele med seg den åndelige føden også, som gjorde motstanderne så bitre at de tok å steinet han til døde, for de han spottet Gud med sin forkynnelse.
Men han var villig til å dø for navnet Jesus, og han hadde slik kjærlighet til sine motstandere at hans siste bønn til Jesus for dem var :

 

"Herre, tilregn dem ikke denne synden!"

 

Da disse ordene var sagt, døde hans kropp, men hans ånd og sjel gikk hjem til Jesus i himmelen.Nylig leste jeg om at ca 30000 eritreere som var kidnappet på 7 år, og ofrene holdes fanget i Sinai-ørkenen, og utsettes i mange tilfeller for tortur og voldtekt. Kravene til størrelsen på løsepenger er økende. Eritrea er blant landene i verden der forfølgelsen av kristne er verst, og blant de kidnappede er det mange kristne. Det er kraft i navnet Jesus, hvis ikke det var sant, så ville ikke noen fiender tatt slik på vei mot dem som tror på Jesus. Vi er lovet en ting av Jesus og det er at han er med oss alle våre levedager her på jorden og siden er vi sammen med ham i all evighet.
Derfor er det så viktig å holde fast på troen, at Jesus døde og oppstod for meg og deg, for at hver den som tror på ham ikke skal fortapes, men leve.

 

"Og ved troen på Jesu navn, har dette navnet gitt styrke til denne mannen som dere ser og kjenner. Troen som var virket ved Jesus, har gitt ham full førlighet tilbake, slik dere alle kan se." Agj 3,16

 

Peter visste hva Jesus hadde gjort for dem, og at vi som kristne skulle holde fast på Jesu ord :

 

"...og lærer dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende!" Matt  28,20

 

God helg!