"Kom, barn! Hør på meg! Jeg vil lære dere å frykte Herren. Hvem er den mannen som har lyst til liv, som ønsker seg dager til å se lykke? Hold da din tunge fra ondt og dine lepper fra å tale svik! Vik fra ondt og gjør godt, søk fred og jag etter den!  Herrens øyne er vendt til de rettferdige, og hans ører til deres rop. Herrens åsyn er imot
dem som gjør ondt, for å utrydde minnet om dem fra jorden. De rettferdige roper og Herren hører, av alle deres trengsler frir han dem ut. Herren er nær hos dem
som har et nedbrutt hjerte, og han frelser dem som har en knust ånd. Mange er den rettferdiges ulykker, men Herren frir ham fra dem alle. Han tar vare på alle
hans ben, ikke ett av dem blir brutt. Ulykke dreper den ugudelige, og de som hater den rettferdige, dømmes skyldige. Herren forløser sine tjeneres sjel. Ingen av dem som tar sin tilflukt til ham, dømmes skyldig."  Salme 34,12-23.

 

Salmisten gir oss opplæring i hvordan vi skal frykte Herren vår Gud og han forteller oss hvordan Gud kommer oss til hjelp i alle situasjoner.
Når du har lært å gå med Herren på din livsvandring, da vet du at du er trygg i hans hånd. Han vet om din inngang og din utgang av dette livet.
Jeg kjenner en asylsøker som venter på oppholdstillatelse i vårt land, han er en troende bror og vet at Herren hører hans bønn. Men han vet også at
svaret fra myndighetene har flere ganger vært negative, han måtte dra ut fra oss igjen. Da er det å ikke gi opp men være en stridsmann i Herrens hær der
hvor han kommer, ogom Herren vil det , så kommer han tilbake til oss  igjen.

 

"Sett din lit til Herren og gjør godt. Bo i landet, og legg vinn på trofasthet. Gled deg i Herren! Så skal han gi deg det ditt hjerte trakter etter." Salme 37,3-4