"Og det skjedde i de dager at det gikk ut et bud fra keiser Augustus at all verden skulle skrives inn i manntall." Luk 2,1

En keiser ved navn Augustus hadde sitt styringsområdet rundt Middelhavet, som ble kalt romerriket. Denne keiseren ville nå ha full oversikt over innbyggerne i riket sitt, derfor skulle alle i hele hans verden innskrives i det romeriske manntallet. Men når skribenten av Lukas evangeliet skriver at all verden skulle innskrives i manntallet, da lurer jeg på om keiseren tok det for gitt, at hele verden var hans romerrike. Men verden for dem i dette romerriket trodde kanskje at verden var det landområdet som de kjente til.
Kom der folk i fra India,Kina,Japan eller Amerika?
Nei, de kom fra den kjente verden rundt Middelhavet. Men blir bibelens troverdighet borte pga dette? Nei, selvfølgelig ikke. Lukas skriver det som keiseren ga bud om, nemlig at hele verden skulle innskrives i manntallet . Romerriket var på den tiden den kjente verden . De kjente ikke til Amerika eller hvor stor verden var. Før 1500 tallet trodde man at Jorden var flat som en pannekake,og fra gammelt av tenkte de seg at jorda var en flat skive som lå midt i havet. Det var farlig å nærme seg kanten som var verdens ende.

Men Jesus som har skapt denne kloden, visste jo at jorden var rundt, det kan vi lese utfra Luk 17,34-36 , der han sier hvordan Menneskesønnen komme vil være :

 

"Jeg sier dere: Den natten skal to være i én seng. Den ene skal bli tatt med, den andre skal bli latt tilbake. To kvinner skal male på samme kvern. Den ene skal bli tatt med, men den andre skal bli latt tilbake. To skal være ute på marken. Den ene blir tatt med, den andre blir latt tilbake."

Om jorden var flat, så ville ikke disse tidsbeskrivelsene vært riktige. For Jesus beskriver natt for noen, morgen for andre og dagtid for de ute på marken .
Men ingen spurte ham at dette ikke stemte, for de tenkte vel praktisk at slik ville det bare bli. Paulus skriver i 2 Timoteus 3,16-17 at :

 

"Hele Skriften er innåndet av Gud og nyttig til lærdom, til overbevisning, til rettledning, til opptuktelse i rettferdighet,for at Guds menneske kan være fullkomment, satt i stand til all god gjerning."

Så utfra denne uttalelsen fra Paulus, så vet vi at om vi følger skriften på denne måten, så vil vi holde stø kurs på den himmelske vei her på jorden.
Det er som når en kjører bil på våre veier, så holder en kjøringen etter hva forskriftene og lovene tilsier. Men alt står ikke i disse bøkene heller, da må en
bruke hodet og det du har lært av din kjørelærer og andre gode sjåfører. Kunsten er i alle fall og holde seg på rette siden av veibanen. Slik også med vårt Gudsliv.

 

"Og jeg er fullt viss på dette at han som begynte en god gjerning i dere, vil fullføre den inntil Jesu Kristi dag." Fil 1,6