"Den som ikke bærer sitt kors og følger etter meg, kan ikke være min disippel." Luk 14,27

 

Jesus sier i dagens drypp at det er en pris å betale med å gi seg hen til han. Det koster oss nemlig alt, vårt eget liv. Men sa Jesus at:

 

"Den som elsker sitt liv, skal miste det. Men den som hater sitt liv i denne verden, skal bevare det til evig liv." Joh 12,25

 

Jesus ber den enkelte som vil følge ham om å regne over prisen, om vi er villige til å gi ham alt. Han sammenligner avgjørelsen med en som vil bygge et tårn, for den som vil bygge tårnet setter seg først ned og regner etter hva det vil koste, om han har nok til å fullføre det med? Ellers kan det hende at han bare får bygd grunnmuren, for så å ikke være i stand til å fullføre bygget. Da vil nok alle som ser det, begynne å spotte og erte ham ved å si: "Denne mannen begynte å bygge, men var ikke i stand til å fullføre!"

 

"Slik kan ingen av dere være min disippel uten at han oppgir alt han eier. Salt er en god ting, men når også saltet mister sin kraft, hva skal det da saltes med? Da duger det verken i jord eller gjødsel. Det blir kastet ut. Den som har ører å høre med, han høre!" sier Jesus.

 

En ungdom som vokser opp i dag og vil følge Jesus, de møter motstand og blir utestengt av ungdomsflokken pga sin holdning til Jesus. Mange ungdommer vil være med i kristenflokken på skoletid og på samlinger om kveldene og helgene, men etter møtene går de til egne sammenkomster. Da er det som oftes musikk og filmer som høres og sees sammen, men det er ikke noe kristent innhold som høres og sees. Da blir den som ikke vil være med på dette satt til sides i ungdomsflokken og da kan det være tøft å være en Jesus soldat.
Men hva med de andre som var med på Jesu-møtene? Dessverre har de ikke tatt et standpunkt til å gi hele sitt liv til Jesus, men de vil jo til himmelen, så derfor må en ikke lukke døren igjen for Jesus. De ender da som Jesus sa, de begynte å bygge et tårn, men de hadde ikke nok penger til å fullføre prosjektet. Jesus opplevet mens han gikk i Israel, at mange ville følge ham og være hans disippel, men så sa Jesus noe som ikke falt i smak for dem. Da snudde de seg fra ham og gikk bort. Mange som lever i dag har gjort det samme, de fikk denne verden kjærere enn Jesus, og da valgte de verdens lyster igjen. De kom til Jesus bort fra disse verdens synder, men allevel gikk de tilbake til de samme lystene de hadde kommet fri fra.

 

"Det er gått med dem som det sanne ordspråket sier: Hunden vender tilbake til sitt eget spy, og et nyvasket svin velter seg i sølen." 2 Pet 2,22

 

Hvor lett er det ikke å bli fristet til å vike bort fra troen på Jesus, men da er det å vende seg til Jesus, han er troens opphavsmann og fullender. Paulus gir oss derfor noen ord til formaning:
"Derfor, den som mener seg å stå, han se til at han ikke faller! Dere har ikke møtt noen fristelse som mennesker ikke kan tåle. Og Gud er trofast. Han skal ikke la dere bli fristet over evne, men gjøre både fristelsen og utgangen på den slik at dere kan tåle den." 1 Kor 10,12-13.