"Alle en manns veier er rette i hans egne øyne, men Herren veier hjertene. Å gjøre rett og skjell er mer verd for Herren enn offer. " Ordsp 21, 2-3

Mannfolk! Over og ut! Disse ordene hører en enkelte ganger fra kvinner som er skuffet over mannenes oppførsel. I dagens drypp sies det at alle en manns veier er rette i hans egne øyne. Det er nok en sannhet som vi mannfolk må ta til oss, for det er ikke lett å få en mann til å endre sin oppfatning av en ting. Det går mange
"tankerunder" i hans hode, før han kan innrømme at han tok feil i saken. Dette skjer som oftes om kvinner skulle si sin mening til mennene.

 

Vi husker fra Bibelen da kvinnene kom til disiplene og fortalte at Jesus var oppstått fra graven, hvor de fikk følgende kommentar av mannfolkene, disiplene :
De syntes dette var løst snakk, og de trodde dem ikke. Men Peter kunne ikke dy seg , han sto opp og løp til graven. Da han bøyde seg ned, så han bare linklærne. Han gikk så hjem, og undret seg over det som var skjedd. Jfr.Luk 24,9-12.

I samme historie gikk to menn på veien fra Jerusalem til Emmaus og samtalte seg i mellom om det som hadde hendt med Jesus. Plutselig så var Jesus sammen med dem på veien, og han spurte dem hva de samtalte om. De var forundret over mannen som ikke visste hva som hadde skjedd i Jerusalem. Jesus sa da til dem: "Hva
da?" De sa til ham: Det med Jesus fra Nasaret, en mann som var en profet, mektig i gjerning og ord for Gud og hele folket - og hvordan våre yppersteprester og rådsherrer overga ham til dødsdom og korsfestet ham. Men vi håpet at han var den som skulle forløse Israel. Og nå er det alt tredje dagen siden disse tingene skjedde. Men så har også noen av våre kvinner forferdet oss. Tidlig i dag morges var de ute ved graven, men de fant ikke hans legeme. Så kom de og fortalte at de hadde sett et syn av engler som sa at han lever. Noen av dem som var med oss, gikk da til graven. De fant det slik som kvinnene hadde sagt. Men ham så de ikke." Luk 24,19-24.

 

Dagens drypp sier også at Herren veier hjertene. I Norge sa man en tid at ”veien til mannens hjerte går gjennom magen!” Tanken bak avslører en tid da det var kvinnens oppgave å lage mat til mannen, og jo bedre maten var, jo større inntrykk ville kvinnen gjøre på mannen. Men når Herren veier hjertene, så ser han hva våre hjerter er fyllt av. Jesus sier i Matteus 15,18:

"Men det som går ut av munnen, det kommer fra hjertet, og dette er det som gjør mennesket urent."  Dette gjelder nok både menn og kvinner.

"Å gjøre rett og skjell er mer verd for Herren enn offer,"
sier dagens drypp.


Vi hører enda i dag uttrykket : Ærlighet varer lengst, men rik blir en ikke! Det å gjøre rett og skjell er noe som skulle være opplagt for en kristen, men dessverre, slik er det ikke lenger. Alt for mange lar seg lokke av mammon og da blir sannheten holdt tilbake. Det koster oss alt å være ærlig, men først da får vi en god samvittighet. Moses var utsatt for en prøvelse som han bestod, vi leser fra Hebreerne 11, 24-26:

 

"Ved tro nektet Moses, da han var blitt stor, å kalles sønn av faraos datter. Han valgte heller å lide ondt sammen med Guds folk enn å ha en kortvarig nytelse av synden. Han aktet Kristi vanære for en større rikdom enn skattene i Egypt, for han så fram til lønnen."

 

Måtte vi alle ha denne innstillingen i våre hjerter! God helg!