"Hvorfor blir de ugudelige i live, blir gamle og vokser i makt og rikdom?" Job 21,7

Job stiller spørsmål om hvorfor de ugudelige blir gamle og vokser i makt og rikdom. Han legger videre merke til at de ser sine barn trives omkring seg, og sine etterkommere har de for sine øyne. Huset deres er sikre mot redsler, og Guds ris kommer ikke over dem, mener Job i sine funderinger. Dyra deres trives og blir mange.  Barna sine slipper de ut som småfeet, og småguttene deres hopper av glede. Ja, de synger til tamburin og sitar, og de gleder seg ved fløytens lyd. Ja, de lever sine dager i lykke, og i et øyeblikk så farer de ned til dødsriket. Men det som slår Job er at de sa til
Gud:

 

" Vik fra oss! Vi har ikke lyst til å kjenne dine veier. Hva er Den Allmektige, at vi skulle tjene ham? Og hva gagn skulle vi ha av å vende oss til ham i bønn?" Job 21,14-15.

Men det de ikke vet er at deres lykke ikke står i deres egen hånd, men i Guds hånd. Job er betenkt over hvor liten aktelse de ugudelige har for den levende Gud.
Det samme kan vi troende si om de som ikke vil høre i dag ,at det finnes en Gud og at der er en frelser, Jesus.
Gud selv berører de troendes tanker i Malaki fra kap.3, 14-16 :

"Dere har sagt: Fåfengt er det å tjene Gud! Hva vinning har det gitt oss at vi har aktet på hans bud, at vi gikk i botsdrakt for Herrens, hærskarenes Guds skyld?
Nå vil vi prise de overmodige lykkelige! Ikke bare går det dem vel, disse som gjør det onde, men de frister Gud og slipper likevel fri."

 

Da talte de med hverandre, de som frykter Herren. Og Herren lyttet og hørte det. For hans åsyn ble det skrevet en minnebok for dem som frykter Herren og høyakter hans navn. 

 

"De skal være mine, sier Herren, hærskarenes Gud, min eiendom, den dagen jeg gjør mitt verk. Og jeg vil være mild mot dem, likesom en mann er mild
mot sin sønn som tjener ham. Da skal dere igjen se forskjell mellom den rettferdige og den ugudelige, mellom den som tjener Gud og den som ikke tjener ham. Mal 3,17-18.