"Vårt livs dager er sytti år, og når styrken er stor, åtti år. Dets stolthet er strev og tomhet. Hurtig farer de, vi flyr av sted. Hvem kjenner din vredes styrke og din harme, slik frykten for deg krever? Lær oss å telle våre dager, så vi kan få visdom i hjertet! " Salme 90,10-12.

 

Ti bud skrev Gud ned på steintavler til Moses, hvor bl.a. det sjette lyder :“Du skal ikke slå i hjel!”  Dette budet er mot overlagt mord mot en annen person.
Nylig viste en undersøkelse blant yngre legestudenter at det var flertall imot aktivt dødshjelp. – Dette viser at for leger handler ikke motstanden mot aktiv dødshjelp om religiøse argumenter, men om omsorg og innsikt; humanistiske og rasjonelle argumenter som man kan slutte seg til uavhengig av livssynsmessig ståsted,sa en overlege og humanetiker som en kommentar til undersøkelsen. Ifølge en undersøkelse fra 1997 var det kun 17 prosent av norske leger som mente at de bør kunne ende livet til pasienter som har en smertefull og dødelig sykdom.  
Nylig hadde de på Stortinget en høring om leger kunne få  reservere seg mot å henvise en pasient til abort. Årlig blir 15.000 barn abortert i Norge.
-Hvert femte lille menneske får sitt liv avsluttet mens det er i mammas mage. At leger får rett til å reservere seg mot å henvise til abort, er et viktig signal om at samfunnet erkjenner at abort er et vanskelig spørsmål. Men det er også viktig fordi vi trenger å ha en grunnleggende respekt for samvittighetsfriheten. Den er en forutsetning for demokratiet. At vi har leger og andre faggrupper med evne til etiske refleksjon, som ikke blindt adlyder ordre, er en umistelig verdi. Leger er i en utsatt stilling i mange viktige saker i vårt samfunn, de forventes alltid å være til pasientens ved og vel. Kampen for reservasjonsretten handler ikke bare om henvisning til abort, det kan også komme til å handle om muligheten til å følge samvittigheten når en rekke store medisinsk-etiske spørsmål som handler om liv og død, i nær fremtid banker på døren vår, skrev en kristen avis på lederplass nylig.
I 1 Kongebok 13 kan vi lese om to profeter, som begge var i Herrens tjeneste. Men den ene profeten som var på reise, hadde fått beskjed fra Herren at han ikke skulle verken ete brød eller drikke vann der han kom,og at han ikke skulle gå tilbake den veien han kom. Den profeten som var hjemme red av sted etter den andre profeten som var på reise. Han fant ham sittende under en terebinte, og sa til ham: "Er du den Guds mann som er kommet fra Juda?" Han svarte: "Ja, det er jeg." Da bad han ham hjem til seg for at han kunne få seg litt mat! Men han avviste tilbudet, han kunne ikke vende tilbake med ham eller komme hjem til ham. For han hadde fått følgende ord fra Herren: "Du skal verken ete brød eller drikke vann der, du skal ikke gå tilbake den veien du kom."
Da sa den andre profeten til ham: "Jeg er også en profet likesom du. Og en engel har talt et ord til meg fra Herren, og han sa: Få ham med deg tilbake til ditt hus, så han kan få seg mat og drikke!"
- Men da han sa dette, løy han for ham. Den reisende profeten vendte da tilbake med ham og åt og drakk i hans hus. Men mens de satt til bords, kom Herrens ord til den profeten som hadde fått ham med seg tilbake. Han ropte til profeten som var kommet til Juda:
"Så sier Herren: Fordi du var gjenstridig mot Herrens ord og ikke holdt det bud Herren din Gud ga deg, men vendte tilbake og åt og drakk på det stedet hvor han hadde sagt at du verken skulle ete eller drikke, så skal ditt lik ikke komme i dine fedres grav."

 

Denne historien minner meg om lege mot lege, slik som profet mot profet. Konklusjonen er at Gud stiller oss til ansvar for de gjerninger vi gjør. En skal lyde Gud mer enn mennesker, det koster deg kanskje alt av dette jordiske, men du vinner det evige livet ved å holde deg til Jesus.


"Sett din vei i Herrens hånd! La ham redde ham! Han skal befri ham siden han har behag i ham." Sal 22,9


Hans
Hjemmeside: www.sjekkveien.me