"Og ingen er steget opp til himmelen uten han som er steget ned fra himmelen, Menneskesønnen, som er i himmelen." Joh 3,13. Jesus sa dette til Nikodemus, mens  han  var på jorden.  Da Jesus sa dette så var  han  kommet ned fra himmelen,  han ble født som et menneske, men var da ikke steget opp til himmelen. Men Jesus bruker navnet Menneskesønnen, at han steg ned og opp fra jorden, og som nå er i himmelen, sier han, enda Jesus  var da  på jorden. For meg synes Jesus ord å være en oppfyllelse av det som lå foran ham, nemlig Golgata og Jesu himmelfart. For ingen andre enn Jesus har tatt tur ned til jorden fra himmelen og retur fra jorden opp til himmelen med sitt oppstandelselegeme.  For engler har kommet ned og dro opp igjen til himmelen, men de har ikke legeme, men ånd.
Vi kjenner også til to kjente personer som fikk dra direkte hjem til Gud i himmelen, men de hadde ikke vært i himmelen før, så de manglet " å stige ned biten" før de steg opp. Om de to sier Bibelen følgende om:
"Og Enok vandret med Gud. Så ble han borte, for Gud tok ham til seg." 1 Mos 5,24
 "Mens de så gikk og talte sammen, kom det brått en ildvogn og ildhester og skilte dem fra hverandre. Og Elia for i stormen opp til himmelen." 2 Kongebok 2,11
Senere treffer vi på Elia og Moses i møte med Jesus på forklaringens berg.  De to representerer to skikkelser, en i legeme og en i ånd. Moses ble begravet av Gud selv :
"Så døde Moses, Herrens tjener, der i Moabs land slik Herren hadde sagt. Og han begravde ham i dalen i Moabs land midt imot Bet-Peor, og ingen vet til denne dag hvor graven hans er." 5 Mos. 34,5-6.
Så til de som har vært i sin ånd i himmelen og har kommet tilbake i sitt legemet på jorden. Vi begynner med Paulus :
"Jeg kjenner et menneske i Kristus - om han var i legemet, vet jeg ikke, eller utenfor legemet, vet jeg ikke, Gud vet det - en som for fjorten år siden ble rykket like inn i den tredje himmel. #Jeg kjenner dette mennesket - om han var i legemet eller utenfor legemet, vet jeg ikke, Gud vet det. Han ble rykket inn i Paradis og hørte usigelige ord, som det ikke er tillatt for et menneske å tale." 2 Korinter 12:2-4.
Så kommer Johannes :
"Deretter så jeg - og se, en dør var åpnet i himmelen. Og den første røsten som jeg hadde hørt tale til meg som en basun, sa: Kom opp her, og jeg vil vise deg det som skal skje etter dette. Straks ble jeg rykket bort i Ånden. Og se, en trone var satt i himmelen, og det satt en på tronen." Åp 4,1-2.
Til slutt en som fikk se inn i himmelen, Stefanus:
"Men han var fylt av Den Hellige Ånd og rettet blikket opp mot himmelen. Han så Guds herlighet og Jesus stå ved Guds høyre hånd. Og han sa: Se, jeg ser himmelen åpnet, og Menneskesønnen stå ved Guds høyre hånd! "Agj 7,55-56.
Opp gjennom årene har mange skrevet og sagt at de ble tatt ut av legemet og ble i ånden ført til himmel og helvete. Så da må en legge malen etter Bibelens ord om hva som er sant og hva som er uriktig. Noen fikk ikke lov å si hva de hørte eller så i himmelen, andre fikk beskjed om hva de skulle si til folket på jorden. Men at noen i ånden har vært i himmelen, det må en nok sanne, for som skrevet, det står i Bibelen.