"Den som har skyldfrie hender og et rent hjerte, som ikke har vendt sin hu til løgn og ikke sverger falskt. Han får velsignelse fra Herren og rettferdighet fra sin frelses Gud." Salme 24,4-5.

I disse førjulstider kan en møte mennesker som er på julehandel, og da kan en treffe på kjentfolk en ikke har sett på en stund. Da kan en høre takk for dryppene som de har fått i løpet av året. Noen beklager at de dessverre ikke alltid får tid til å lese alt i de daglige dryppene, men leser dem gjør de.

Derfor fikk jeg en tanke i mitt sinn som et spørsmål : Hans, vet du hva et drypp er?

- Ja, et takdrypp av vann er en dråpe som faller ned til jorden. Om du kaller en setning for et drypp, hvor mange setninger kan det da bli?
Det fikk jeg et nytt spørsmål i mitt sinn. - Skulle du da ikke heller skrevet "Flere drypp" og ikke "Bare et drypp"?
Jo, sant nok, men dette er jo bare flisespikkeri.
Herre, hva mener du? Du vet at dette gjør jeg for at mennesker skal få en hilsen fra deg. Ja, bare et drypp.
Da sender jeg bare dette dryppet i dag, og regner med at alle greier å lese det.

 

"Stadig takdrypp på en regnværsdag og en trettekjær kvinne ligner hverandre." Ordsp 27,15