"Dette er det ordet som kom til Jeremia fra Herren: Stå opp og gå ned til pottemakerens hus, der vil jeg la deg høre mine ord. Jeg gikk da ned til pottemakerens hus. Og se, han gjorde sitt arbeid på dreieskiven. Og det karet som han gjorde av leire, ble mislykket i pottemakerens hånd. Da gjorde han det om igjen til et annet kar, slik han ville ha det. Og Herrens ord kom til meg, det lød så: Skulle ikke jeg kunne gjøre med dere, Israels hus, som denne pottemakeren? sier Herren. Se, som leiren er i pottemakerens hånd, slik er dere i min hånd, Israels hus! Jer 18, 1-6.

Herren viser profeten hvordan en pottemaker jobber i sitt arbeid. Ble karet som ble laget i leire mislykket, så tok pottemakeren og formet det på nytt til et kar slik han ville ha det.
Så forteller Herren profeten at han en gang taler om et folk og et rike, og så sier han at han vil rykke opp og rive ned og ødelegge. Men dersom det folket som Herren har talt om, omvender seg fra sin ondskap, da angrer Herren det onde som han hadde tenkt å gjøre mot det. Pottemakeren gjorde et nytt kar av det som ble mislykket. Herren ser også et folk som han har talt til tidlig og sent, men som ikke gjør hans gjerninger. De vil han rykke opp og rive ned og ødelegge.
Men han gir dem en sjanse først,omvender seg fra sin ondskap, da angrer Herren det onde som han hadde tenkt å gjøre mot folket. Vi kaller å gi dem nåde, når en kommer og ber om tilgivelse fra det onde som han har gjort. Jesus er vår frelser i dag, som gir oss mennesker sin nåde, de som bekjenner sine synder og ber Jesus komme inn i deres hjerter.

Men en annen gang taler Herren om et folk og et rike, at han vil bygge og plante. Men dersom de gjør det som er ondt i Guds øyne, og de vil ikke høre på Herrens røst, da angrer Herren på det gode som han hadde tenkt å gjøre for dem. Jfr. Jer 18,7-10.Israel er Herrens land og jødene er hans folk. Herfra kom frelsen til oss hedninger fra Jesus, Guds sønn.
Vi hører ikke til på oljetreet Israel, men vi er innpodet som grener på treet. De grenene som hørte til på treet ble brukket av og kastet. Dette gjorde at vi hedninger ble podet inn i stedet, men vi har ikke noe å hovere oss over. For fra jødene kommer frelsen,og da de ikke tok imot frelseren Jesus, så ble frelsestilbudet gitt til oss hedninger. Men en dag er vår nådestid ute, og folket i Israel blir innpodet på oljetreet igjen. Det treet som de naturlig hører hjemme på.
Når Herren har talt til dem, så har folket sagt til ham :

 

"Du taler forgjeves! Våre egne tanker vil vi følge, og enhver av oss vil følge sitt onde, harde hjerte." Jfr.Jer 18,11-12.

 

Men leser vi hva profeten Jesaja sier, skjønner en i dag at vår nådetid snart er ute, og at Israel kommer tilbake til sitt opphav, til Israels Gud og Jesus, som fredsfyrsten.

 

"Hvem har hørt slikt?  Hvem har sett slike ting? Kommer et land til verden på én dag, eller blir et folk født på én gang? For Sion har vært i barnsnød, og med det samme har hun født sine sønner. Skulle jeg åpne morslivet og ikke la barnet bli født? sier Herren. Eller skulle jeg som lar barnet bli født, lukke morslivet igjen? sier
din Gud." Jes 66,8-9.