"Alle dem som tok imot Ham,(Jesus) dem gav Han rett til å bli Guds barn, dem som tror på Hans navn " (Joh. 1, 12)

Gud vår far har mange navn, navn som passer inn i alle våre livssituasjoner.
Guds navn (Hebraisk, norsk og engelsk)
EL OHIm

Mektig i styrke. Er du i behov av styrke, så er Han din styrke.

Mighty in power.
EL ELYON

Den høyeste. Føler du deg underkuet og liten, så tenk at den høyeste bor i deg.

The highest.

EL OLAM

Den evige Gud. Opplever du det at alt går i stykker, og ser ikke noe håp, for fremtiden, er Gud der, som den evige, og vil bære deg frem.

The everlasting God.

EL SHADDAI

Gud den allmektige.      Er du utslått og nedfor, så tenk at Gud den allmektige bor i deg.

God allmighty.
ADONAI

Herre, mester, eier, hersker.    Har du en dag med mye motgang, da kan du tenke på Gud som er Herren over alt.

Lord, master, owner, ruler.

JEHOVAH

Forløser.    Er du bundet på noen måte, så er Gud din forløser.

Redeemer.
JEHOVAH ELOHIM

Høyeste Gud.         Kommer du til kort og ser deg som en taper, da kan du se på Gud, og Han  løfter deg opp.

The Highest God.

JEHOVAH JIREH

Herren min FORSØRGER. Mangler du på viktige, dagligdagse ting, eks. mat, klær, hus og heim, da er Herren din forsørger.

The Lord my PROVIDER.

JEHOVAH RAPHA

Herren min LEGE.     Er du syk, så er Herren din lege.

The Lord my HEALER.
JEHOVAH NISSI

Herren mitt BANNER. Kommer du i en situasjon, der du trenger å vise fienden hvem du tilhører, så er Herren ditt banner.

The Lord my BANNER.
JEHOVAH SHALOM

Herren min FRED. Kommer du i en situasjon der du opplever frykt, da er Herren din fred.

The Lord my PEACE.

JEHOVAH RAAH

Herren er min HYRDE. Har du mistet venner, eller vet ikke hvor du er i livet, da vil Herren ha hyrdeomsorg for deg og føre deg inn i et fellesskap med seg og andre troende.

The Lord my SHEPHERD.
JEHOVAH TSIDKENU

Herren er min RETTFERDIGHET. Det er ikke mulig å komme til Gud på gode gjerninger og bli rettferdig, Herren er din rettferdighet.

The Lord my RIGHTEOUSNESS.

JEHOVAH MEKODDISHKEM

Herren som HELLIGER.        Du blir ikke hellig ved å ta deg i sammen, det er Herren som gjør deg hellig.

The Lord who makes holy.
JEHOVAH SEBAOTH

Herren over HÆRSKARENE. Du blir kanskje mobbet og gjort narr av, men du tilhører Herren over alle herrer

The Lord of HOSTS.

JEHOVAH SHAMMAH

Herren er DER.            Du er kanskje en fanget og føler deg alene, du er ikke alene hvor du enn er, Herren er der hos deg.

The Lord is THERE.

 

Disse ord fikk jeg av samme broder som skrev "dryppet" 27.11.13.

God helg!