"Se, dager kommer, sier Herren, da den som pløyer, skal nå igjen den som høster, og den som tråkker vindruer, skal nå igjen den som kaster ut sæden, og fjellene skal dryppe av most, og alle haugene skal flyte over. Og jeg vil gjøre ende på mitt folk Israels fangenskap. De skal bygge opp igjen de ødelagte byene og bo der og plante vingårder og drikke deres vin, og de skal dyrke opp hager og ete deres frukt. Jeg vil plante dem i deres land, og de skal aldri mer bli rykket opp av sitt land, det som jeg har gitt dem, sier Herren din Gud." Amos 9,13-15.

Profeten Amos levet i Israel fra ca. 800 – ca. 750 f.Kr. Han var en profet i Bibelen som har gitt navn til Amos' bok. Amos ble født i Tekoa i Juda rike, og levde der som
hyrde før han fikk profetkall. Han regnes til de 12 «små profeter» i Bibelen. Rundt år 752 f.Kr mottok Amos sitt profetkall, som tvang ham til Betel som lå i
Nordriket. Herren var harm på sitt folk, for de rike ble rikere og de fattige, fattigere. Profetens motto til folket ble: "Gjør deg rede til å møte din
Gud". For Herren står ved sitt ord, at jødene er hans eiendomsfolk uttatt av Herren selv. Jfr.5 Mosebok 14,2: "For et hellig folk er du for Herren din Gud. Deg har Herren utvalgt av alle de folk som er på jorden til å være hans eiendomsfolk."

Derfor gjentar Herren sitt ord i Amos3,2: "Bare dere ville jeg kjennes ved blant alle jordens ætter. Derfor vil jeg hjemsøke dere for alle deres misgjerninger."

Det er gått noen tusen år siden Amos profeterte dagens drypp og jødene var da bosatt i landet sitt, så profeten profeterte langt inn i framtida for sitt folk. Ja, Herrens ord, må ha gyldighet helt inn til våre dager og enda lengre, for Herren sier vers 15:
"Jeg vil plante dem i deres land, og de skal aldri mer bli rykket opp av sitt land, det som jeg har gitt dem, sier Herren din Gud." Amos 9,15.

Vi vet at jødene "mistet" sitt land ca år 70 e.Kr., da inntok romerne Jerusalem og jødene ble drept eller drevet ut. De har senere i alle disse år vært bosatt rundt omkring i  hele verden. Men 14. mai 1948 ble staten Israel opprettet etter 2000 år i utlendighet og Herrens ord som ble profetert gikk da i oppfyllelse. De skal fra
mai 1948 være i landet Israel og de skal aldri mer bli rykket opp derfra. Dette betyr at vi er kommet til de siste dager, som Bibelen omtaler. Som en kristen er
det noe annet som venter oss. Det er at Jesus skal komme tilbake i skyen for å hente sin brud, som er hans menighet, de som er født på ny og tror på Jesus, som
sin Herre og frelser. Tegnene på disse tider før Jesus gjenkomst, fikk en 90 årige kvinne i Valdres et syn fra Herren i 1968, som bl.a. lyder slik:

 

"Jeg fikk se verden som en slags globus. Jeg så Europa – land etter land. Jeg så Skandinavia. Jeg så Norge. Jeg så visse scener som ville finne sted like før Jesus kommer igjen, like før den siste ulykken bryter løs over menneskeslekten, en ulykke som vi aldri før har opplevd maken til." Hun nevnte fire bolker:

1.Like før Jesus kom og alvoret brøt løs, var det en avspenning som vi aldri før har hatt. Det var fred, og freden kom til å vare en tid. I denne fredsperioden var det nedrustning i mange land, også Norge, og vi var ikke forberedt denne gangen heller når det kom. Den tredje verdenskrigen kom til å starte på en måte som ingen hadde ventet, - og ifra helt uventet hold.

2.Det kommer til å oppstå en lunken holdning uten sidestykke blant kristenfolket. Et frafall fra sann og levende kristendom blant de kristne. Kristne kommer ikke til å være åpne for ransakende forkynnelse like før Jesus kommer igjen. De vil ikke som før i tiden høre om synd og nåde, lov og evangelium, bot og bedring. Isteden kommer det et surrogat: LYKKEKRISTENDOM. Det gjelder å bli vellykket. Det gjelder fremgang. Det gjelder materielle goder, ting som Gud aldri har lovet oss på denne måten. Kirker, bedehus og frikirkelokaler ble mer og mer tomme. I stedet for den forkynnelse som vi har vært vant til gjennom generasjoner – som å ta sitt kors
opp og følge Jesus – var det underholdning, kunst og kultur som overtok kirker, bedehus og lokaler der hvor det skulle være vekkelse, nød og botsmøte. Dette kommer til å skje i sterk grad like før Jesus kommer igjen og ulykker bryter løs over oss, og folk kommer til å sove i sin ånd.

3. Det blir en moraloppløsning som Norge aldri før har opplevd maken til. Folk vil leve som gifte uten å være gift. Urenskap før ekteskapet og utroskap i ekteskapet kommer til å bli det naturlige, og en kommer til å unnskylde det på alle hold. Det kommer til og med til å snike seg inn i kristne kretser, og vi duller for det –
også synder mot naturen. Like før Jesus kommer igjen, kommer det til å bli saker på TV som vi aldri tidligere har opplevd. TV kommer til å bli full av vold, en vold så grusom at det kommer til å lære folk å myrde og ødelegge hverandre, og det blir utrygt å gå i gatene våre.
Folk kommer til å ta etter. Det blir ikke ett tilbud på TV, det blir fullt av tilbud. (Hun så dette med flere kanaler allerede i 1968.) Det kommer til å bli akkurat slik som vi har det på radioen, der vi kan ta inn den ene stasjonen etter den andre, og den kommer til å fylles med vold. Folk kommer til å ha det som underholdning – de verste scener av mord og ødeleggelser av hverandre, og det kommer til å spre seg i samfunnet. På TV kommer det også til å bli samlivsscener. De mest intime ting som foregår i et ekteskap kommer til å bli vist på skjermen." Det var evangelisten Emmanuel Minos som skrev ned dette etter hennes diktat.

Kjenner vi igjen noen av disse tegn som hun fikk se i 1968? Om disse punktene hadde vært riktige nr. i en lottotrekningen i dag, så ville vi fått gevinster.

 

"så skal og Kristus, etter å være ofret én gang for å ta bort manges synder, annen gang vise seg, ikke for syndens skyld, men til frelse for dem som venter på ham." Hebr.9,28.