"På denne tiden skjedde det igjen at en stor folkemengde var samlet, og de hadde ikke noe å spise. Han kalte da disiplene til seg og sa: Jeg har inderlig medynk med folket. For de har alt vært hos meg i tre dager, og de har ikke noe å spise. Sender jeg dem hjem fastende, vil de bli utmattet på veien. Noen av dem er jo kommet langveis fra. Hans disipler svarte ham: Hvor skulle noen få tak i nok brød til å mette alle disse her i ørkenen? Han spurte dem: Hvor mange brød har dere? De svarte: Sju. Da bød han folket å sette seg ned på marken. Han tok de sju brødene og holdt takkebønn. Så brøt han dem og ga til disiplene sine for at de skulle dele ut. Og de delte ut til folket. De hadde også noen få småfisker. Han ba velsignelsesbønnen og bød at også de skulle deles ut. Alle spiste og ble mette, og de tok opp det som var til overs av brødstykkene, sju store kurver. De var omkring fire tusen. Og han lot dem dra bort. " Mark 8,1-9.

Kan du se for deg 4000 mennesker samlet rundt en person helt frivillig? Hvordan kunne Jesus tale ut til så mange, slik at alle fikk høre ham? De hadde ikke megafon eller lydanlegg på den tiden, så det må ha vært en sterk stemme som talte til folket. De 4000 menneskene hadde hørt på ham alt på den 3. dagen og de hadde ikke nistemat igjen. Jesus visste at de var sultne og at de ikke kunne greie å komme seg ut av ørkenen for å kjøpe mat. Jesus la fram tankene sine for disiplene, som tenkte logisk ut fra hva de så og visste, derfor utbrøt de med følgende ord: "Hvor skulle noen få tak i nok brød til å mette alle disse her i ørkenen?"
Disiplene måtte ha vært blokkert i sin hukommelse, for Jesus hadde en gang tidligere mettet 5000 mennesker utfra 5 brød. Dette var ikke i disiplenes tanker, de tenkte bare at brød til så mange hadde ikke de.
"Hvor mange brød har dere?" spurte Jesus dem. 7 , sa de til ham. Jesus bød da folket på 4 tusen om å sette seg ned på marken. Så tok han de 7 brød og holdt takkebønn, for så brøt han dem og ga disiplene sine beskjed om å dele dem ut til folket. Likeledes hadde de noen få småfisker til rådighet, også de deltes ut til folket, etter at Jesus hadde bedt velsignelsesbønnen først. Folket de åt seg mette, og da de samlet inn det som ble til overs, utgjorde det 7 store kurver. Etter at folket var blitt gode og mette lot Jesus dem dra bort. Selv tok han disiplene sine med seg i en båt og dro til bygdene ved Dalmanuta. Da kom
fariseerne ut og ga seg i ordstrid med ham. Folket forøvrig kom alltid ut for å høre på Jesus , men fariseerne var bare ute for å sette ham på prøve. De krevde
et tegn fra himmelen av ham. Da  sukket han i sin ånd og sa: "Hvorfor krever denne slekt tegn? Sannelig sier jeg dere: Ikke skal det bli gitt denne slekt noe tegn." Han forlot dem.
Da steg Jesus igjen ombord i båten og dro over til den andre siden. Men de hadde glemt å ta med seg brød, de hadde bare et eneste brød med seg i båten. Jesus bød dem da og sa til disiplene, at de skulle ta seg i vare for fariseernes surdeig og for Herodes’ surdeig. Disse ord fikk dem til å si seg imellom: "Dette sier han fordi vi ikke har tatt med brød."  Jesus merket deres ord , og sa da til dem: "Hvorfor tenker dere at det var fordi dere ikke har brød med? Forstår eller skjønner dere ennå ingen ting? Har dere slike harde hjerter?  Har dere øyne, og ser ikke? Har dere ører, og hører ikke? Minnes dere ikke da jeg brøt de fem brødene til de fem tusen, hvor mange kurver fulle av brødstykker dere da tok opp? De sier til ham: Tolv. Og da jeg brøt de sju brødene til de fire tusen, hvor mange store kurver fulle
av stykker tok dere da opp?" 
De sa da: "Sju."  Han sier til dem: "Forstår dere ennå ikke?"

 Jesus måtte spørre disiplene etter disse dagene som var passert : "Forstår eller skjønner dere ennå ingen ting? Har dere slike harde hjerter?  Har dere øyne, og ser ikke? Har dere ører, og hører ikke?"

De samme spørsmål kunne han like godt rettet imot oss i dag.  Hva forstår vi av Jesu ord og virke iblant oss. Hver gang vi møter motganger eller problemer i våre liv tenker vi kun på det praktiske . Hva gjør vi nå? Vi er ikke alltid i ledelse med Herren når vi skal løse de praktiske problemer.  Da tar Jesus også oss som er hans disipler i dag i tale mange ganger :  "Forstår eller skjønner dere ennå ingen ting? Har dere slike harde hjerter?"

 

"Ransak meg, Gud, og kjenn mitt hjerte! Prøv meg og kjenn mine mangfoldige tanker, se om jeg er på fortapelsens vei, og led meg på evighetens vei! "  Salme 139, 23-24.