"Fariseerne kom da til ham for å friste ham, og de sa: Er det tillatt for en mann å skille seg fra sin kone av hvilken som helst grunn? Han svarte og sa: Har dere ikke lest at han som skapte dem, fra begynnelsen skapte dem til mann og kvinne, og sa: Derfor skal mannen forlate far og mor og holde seg til sin hustru, og de to skal være ett kjød? Så er de ikke lenger to, men ett kjød. Derfor, det som Gud har sammenføyd, det skal et menneske ikke skille. De sa til ham: Hvorfor har da Moses bestemt at en skulle gi ektefellen skilsmissebrev og skille seg fra henne? Han sa til dem: Fordi dere har så hardt et hjerte, tillot Moses at dere skiller dere fra deres koner. Men fra begynnelsen av var det ikke slik. Men jeg sier dere: Den som skiller seg fra sin hustru av noen annen grunn enn hor, og gifter seg med en annen, han begår ekteskapsbrudd. Og den som gifter seg med en fraskilt kvinne, han begår ekteskapsbrudd. Disiplene sa til ham: Er mannens forhold til ektefellen slik, er det ikke godt å gifte seg! "  Matt 19, 3-10

 

Fariseerne var de som kunne kalles "politi" for menighetens folk.  Men når Jesus kom og gjorde alt perfekt , da ble det for mye for dem. For Jesus sa dem sannheten i deres oppførsel, og da la de ut "feller" for ham. Feller som de trodde skulle fange ham, slik at de kunne dømme ham etter loven. Så da kunne vi også som lever anno 2013 også vært nyssgjerrige på svaret til dette spørsmålet:
"Er det tillatt for en mann å skille seg fra sin kone av hvilken som helst grunn?" Jesus svarer dem med et motspørsmål :
"Har dere ikke lest at han som skapte dem, fra begynnelsen skapte dem til mann og kvinne, og sa: Derfor skal mannen forlate far og mor og holde seg til sin hustru, og de to skal være ett kjød? Så er de ikke lenger to, men ett kjød. Derfor, det som Gud har sammenføyd, det skal et menneske ikke skille."
Men da var de snar med å vise til Moses og hans svar på skilsmisse. For Moses ga mannen lov til å gi ektefellen sin skilsmissebrev og skille seg fra henne. Jesus sa da til dem at det var fordi de hadde så hardt et hjerte, derfor tillot Moses dem å skilles fra sine deres koner. Men det presiserer han: "..fra begynnelsen av var det ikke slik. Men jeg sier dere: Den som skiller seg fra sin hustru av noen annen grunn enn hor, og gifter seg med en annen, han begår ekteskapsbrudd. Og den som gifter seg med en fraskilt kvinne, han begår ekteskapsbrudd."
Så det betyr for en troende mann, som er gift, men finner ut at dette livet sammen går ikke lenger, han vil skille seg uten at hor er begått. Da er det ekteskapsbrudd, som ikke gir grunnlag for skilsmissebrev. Men i dag er det vel 99 % skilsmisser pga hor. Bare i vårt land er vel snittet i underkant av 10000 ektepar som skiller seg hvert år, over 20000 som gifter seg, og ca 11.000 som tar ut separasjon. Det er ufattelige tall og det er smertefullt å tenke på all den nød dette skaper for mange av de involverte - ikke minst barna. Djevelens listigste angrep i denne siste tid er å ødelegge hjemmene, og slik ødelegges grunnlaget i vår samfunnsstruktur. På sikt fører dette til at vårt samfunn vil gå i oppløsning.

Kristne hjem er farlige for djevelen. Du vet disse kan bli som små fyrtårn i en mørk verden, og derfor angripes disse i dagens samfunn fra alle kanter og det oppleves også mye nød på dette området innenfor kristenfolket. Media forteller oss at «Det er som proppen har løsnet i kristne sammenhenger; det er blitt helt greit at kristne skiller seg.», og når det tales om samboerskap så blir det lett omtalt i runde formuleringer for ikke å støte noen. Men Herren sa til kvinnen som ble tatt i hor: Heller ikke jeg fordømmer deg. Gå bort og synd ikke mer!
En mann skrev for en tid tilbake i en kronikk : "De eldre forkynnerne snakket om at folket blir som forkynnelsen er. Når hyrdene ikke lenger sier hva Bibelen vitterlig taler, da får vi også erfare Bibelens ord at som en sår skal en også høste. Når Bibelen taler om årsaken til det vi nå opplever i vårt folk så taler Gud til sitt folk og sier: ”Dere er jordens salt! Men om saltet mister sin kraft, hva skal det da saltes med? Det duger ikke lenger til noe, uten til å kastes ut og tråkkes ned av menneskene.» (Matt 5:13)
En sann kristen kan ikke gå på akkord med Bibelens ord, da vil en også komme på kollisjonskurs med han som en dag skal dømme levende og døde. Herren Jesu er ett med  sitt Ord og han er i går og i dag den samme." 
Ei god og samholdende helg til dere alle!
Hans

Hjemmeside: www.sjekkveien.me