"Herrens hånd kom over meg og førte meg ved Herrens Ånd ut og satte meg ned midt i dalen. Den var full av ben. Han førte meg rundt omkring dem, og se, de lå der i store mengder utover dalen, og de var helt tørre. Han sa til meg: Menneskesønn! Skal disse benene bli levende? Jeg svarte: Herre Herre, du vet det! Da sa han til meg: Profeter om disse benene og si til dem: Dere tørre ben, hør Herrens ord! Så sier Herren Herren til disse benene: Se, jeg lar det komme ånd i dere, og dere skal bli levende. Jeg vil legge sener på dere og la det komme kjøtt på dere og dekke dere med hud og gi ånd i dere, og dere skal bli levende. Og dere skal kjenne at jeg er Herren." Esk 37,1-6.

 

Vi har sett og lest at ingenting er umulig for Gud. I dagens drypp viser igjen Herren at han vil gjøre noe unaturlig sett med menneskelige øyner. Herren sier til profeten at han vil gjøre de tørre ben i dalen til levende skapninger igjen. Men Herren ber profeten profetere slik som han sa ham, og da hørtes det en sterk lyd. Det ble en larm, og benene nærmet seg til hverandre, hvert ben til sitt ben. Og profeten så at det kom sener og kjøtt på de tørre bena, og utenpå ble de dekket av hud. Men ånd
var det ikke i dem. Da sa Herren til profeten at han skulle profetere og tale til Ånden!

 

"Kom, du Ånd, fra de fire vinder og blås på disse drepte mennene, så de kan bli levende!"

 

Profeten gjorde som Herren befalte ham, og Ånden kom i dem, og de ble levende og sto opp på sine føtter - en meget, meget stor hær. Og han sa til profeten:

 

"Menneskesønn! Disse benene er hele Israels hus. Se, de sier: Våre ben er tørket inn, og vårt håp er gått til grunne. Vi er fortapt. Profeter derfor og si til dem: Så sier Herren Herren: Se, jeg åpner deres graver, og lar dere, mitt folk, stige opp av gravene, og jeg fører dere til Israels land.
Og dere skal kjenne at jeg er Herren, når jeg åpner deres graver og lar dere, mitt folk, stige opp av gravene. Og jeg vil gi min Ånd i dere, og dere skal bli levende. Og jeg vil bosette dere i deres land. Dere skal kjenne at jeg, Herren, har sagt det, og at jeg også vil gjøre det, sier Herren."

 

Dagens drypp handler om jødene og landet Israel. Vi som lever i dag kjenner deres historie, særlig hva som skjedde med jødene under siste verdens krigen. Da over
6 millioner jøder i alle aldrer og kjønn ble drept av Hitlers hær. Hitlers mål var å utrydde jødene og han trodde han ville lykkes, men Herren hadde sagt i sitt ord at de er hans folk til evig tid. Derfor ble staten Israel opprettet 14. mai 1948 mot alle odds, fordi det var etter Herrens plan og ord. Det som gjenstår er at jødene skal omvende seg fra verdens lyster til den levende Guds Messias. Vi hedninger som har blitt Jesu-troende vil en dag ble ett med jødene og kalles Guds folk, eller slik som Jesaja 60,13-16 beskriver Guds omsorg for sitt folk slik: 

 

"Glemmer vel en kvinne sitt diende barn, så hun ikke forbarmer seg over sitt livs sønn? Om også de glemmer, så glemmer ikke jeg deg. Sønner av dem som har plaget deg, skal komme og bøye seg for deg. Alle de som har foraktet deg, skal kaste seg ned for dine føtter. De skal kalle deg Herrens by, Israels Helliges Sion.
Istedenfor at du var forlatt og hatet, så det ikke var noen som dro igjennom deg, vil jeg gjøre deg til en evig herlighet, en fryd for slekt etter slekt.
Du skal die folkenes melk, ja, kongers bryst skal du die. Og du skal kjenne at jeg, Herren, er din frelser, og Jakobs Veldige din gjenløser."