".... Salig er hver den som frykter Herren, som vandrer på hans veier. Frukten av dine henders arbeid får du nyte. Salig er du, og det går deg vel. Din hustru er som et fruktbart vintre der inne i ditt hus. Dine barn er som oljekvister rundt om ditt bord. Se, slik blir den mann velsignet som frykter Herren. Herren skal velsigne deg fra Sion. Med glede skal du se Jerusalems lykke alle ditt livs dager. Og du skal se barn av dine barn. Fred være over Israel!  Salme 128.

Guds ord er ikke bundet. "For Guds ord er levende og virksomt og skarpere enn noe tveegget sverd. Det trenger igjennom helt til det kløver sjel og ånd, ledd og marg, og dømmer hjertets tanker og råd," sier forfatteren av Hebr 4,12. Hvordan skal en så få dagens drypp til å passe inn i vårt moderne samfunn?

Salmisten sier at salig er hver den som frykter Herren, ja, som vandrer på hans veier. Du vet det koster deg alt å følge på Herrens veier. Jesus sier i Lukas 9,23 :
"...Om noen vil komme etter meg, da må han fornekte seg selv og hver dag ta sitt kors opp og følge meg."

Men om du nå bestemmer deg for å gå på Herrens veier, så vil du få nyte frukten av dine henders arbeid. Du blir velsignet og det vil gå deg godt. Salmisten har nok en familiemann i sine tanker, da han sier at hustruen er som et fruktbart vintre der inne i hans hus. Likeledes er barna hans som oljekvister rundt om hans bord. Alt dette er som et resultat av at de er velsignet av Herren fra Sion. Du skal også få se barn av dine barn, altså dine barnebarn. Salmisten avslutter salmen med "Fred være over Israel!"
Min hustru og jeg er vel i den siste generasjonen i vårt land som fikk valgmuligheter til å velge modellen til salmisten, som på hans tid var udiskutabel, nemlig om hun skulle få lov å ha jobben sin i sitt eget hjem, sammen med barna. Vi var begge i gode yrker og da var det utenkelig å slutte i jobben for oss. Men da vi ble gift og barna kom til en etter en, ble det ikke noen diskusjon mellom min hustru og meg. Hun mistet lysten til å jobbe ute i arbeidslivet da vårt første barn kom til verden, så da måtte en ny arbeidsrytmne til for oss. Men du for en velsignelse det ble for hele vår familie. Vi la hver dag over i Herrens hender og han velsignet oss og rettledet oss. Når økonomien minket , så øket velsignelsene deretter og da fikk en nyte frukten av våre henders arbeid.
Og vi har fått se barn av våre barn slik som salmisten lover den som frykter Herren.
Guds ord er levende og virksomt og er dessuten skarpere enn noe tveegget sverd. I gamle dager så var der mer samsvar mellom Bibelens ord og folks levemåter. Men så kom vi til det 1900.hundreåret hvor den vestlige halvkulen ble innvadert av nye oppfinnelser, som endret arbeidsmønsteret til mannen og kvinnen. Det ble mer og mer likestilling mellom mann og kvinne, og øket velstand kom etter den siste verdenskrigen. Slagordet ble "hele folket i arbeid". Dette skapte arbeidsplasser og kvinnene ble mer og mer presset ut fra hjem og barn for å jobbe ute. Kvinnene fikk en dobbel rolle, først på jobben, så hjemmearbeidet. I dette århundre så er deling av hjemmearbeidet kommet mer i fokus, slik at mannen deltar mer aktivt. Men resultatet av hele denne omveltningen i vårt samfunn har blitt økning i aborter, oppløsning av ekteskap, samboerskap, moraloppløsning av våre faste normer som er basert på de 10 bud.
Guds ord er levende og beskriver vår tids utvikling i Mika 2,9-10(2011):

"Kvinnene i folket mitt  driver dere bort fra hjemmene de var glad i. Dere har for alltid tatt min ære  fra småbarna hennes. Stå opp og gå! For dette er ikke noe hvilested. Fordi det er urent, skal det ødelegges,og ødeleggelsen er voldsom."

 

Til ettertanke! Ha en god helg!
Hans

Hjemmeside: www.sjekkveien.me