"Frykt Herren, dere hans hellige! De som frykter ham, mangler ikke noen ting" Salme 34,10

 

"Men alle dem som tok imot ham, dem ga han rett til å bli Guds barn, de som tror på hans navn," sier Joh 1,12. Regnes vi da som hellige?
Da gir 1 Pet 1,16 oss svaret:
"For det er skrevet: Dere skal være hellige, for jeg er hellig."
Om vi tar dagens drypp til oss, så skulle vi frykte Herren, og lovnaden fra Herren skulle da bli, at vi ikke skal mangle noen ting.

Hvordan skal vi da tolke våre erfaringer ? Hver gang det kommer en uventet utgift, så er det noen ganger at lønnskontoen er tom. Hva da med dagens drypp?
Mener du at skriftordet er feil noen ganger? Skriften er hellig og Jesus er sannheten, samt at han er Ordet. Da må det være feil hos oss om vi mangler noe.

Samuels folk dro ut i krig imot filisterne og etter at fienden var slått, tok Samuel en stein og satte den mellom Mispa og Sen. Denne steinen kalte han Eben-Eser og sa: "Hittil har Herren hjulpet oss." 1 Samuel 7,12.

 

Hvilken erfaring har du til dagens drypp? Kan du si amen, dvs det er sant. Om vi frykter Herren vår Gud, så vil vi alltid være over i enhver situasjon. Men da søker vi Herren hver dag, tar til oss av hans Ord og ikke haster av sted til dagens gjøremål før du kjenner freden i ditt hjerte.

Husker en sang fra min ungdom, at manglet du penger, så kunne du bare komme til "onkel", gamle "onkel" for å stampe klokker og klær.
De fleste av oss har nok søkt banken om lån, når vi ikke så noen annen utvei på problemet. Men da går vi "manuelt" fram på grunn av manglende tro på Guds løfter.
Nei, åssen i all verden skulle vi fått kjøpt hus om vi ikke tok opp lån til kjøpet? Nei, si det!
Det er min erfaring at i slike ting er det ikke like lett å tro at Herren vil gi oss alt vi trenger, men jeg skal være den første til å innrømme at troen ligger etter i slike tilfeller. Da minnes jeg mannen som kom til Jesus og bad om hjelp . Jesus sa da til ham:
"Om du kan tro, alt er mulig for den som tror." Straks ropte guttens far: "Jeg tror! Hjelp min vantro!" Mark 9,24.

Hvorfor er det lettere å be om småpenger av Jesus enn de store tusenlappene? Skulle ikke det være det samme for Jesus å gi oss hva vi ber om etter hans vilje?
Har opplevet å ha fått penger fra uventet hold, akkurat tidsnok. Da takker en Gud for hans godhet mot oss. Men de gangene som Gud ikke svarer oss slik vi hadde ønsket, hva gjør vi da. Mister vi da troen og motet på Guds allmakt?
Ordspråkene 24, vers 10 (BM85)sier :
"Mister du motet på trengselens dag, da har du liten styrke."

Jeg avslutter med ordene fra Salomos Ordspråk 16,20:
"Den som akter på ordet, skal finne lykke. Og den som setter sin lit til Herren, er salig."