«Hvem kan gå opp på Herrens fjell, hvem får stå på hans hellige sted? Den som har skyldfrie hender og et rent hjerte, som ikke lengter etter løgn og ikke sverger falsk ed. Han får velsignelse av Herren og rettferd fra Gud, sin frelser.» Salme 24,3-5.

 

Liker du å bli regnet med når noen ber inn til festelige sammenkomster?  Ja, her vil svarene bli som folkene, vidt forskjellige svar. Noen elsker å komme sammen, andre kvir seg for å møte folk i de store sammenhenger, mens noen synes det er bra at noen bryr seg, bare de ikke spør meg.
Jesus tok opp en innbydelse i Luk 14, 16-24, etter at en av gjestene som var i et selskap, hvor også Jesus var, utbrøt til Jesus:

«Salig er den som får sitte til bords i Guds rike.» Men da sa Jesus til ham:

«Det var en mann som ville holde et stort gjestebud, og han innbød mange.  Da tiden for gjestebudet kom, sendte han tjeneren sin av sted for å si til de innbudte: ‘Kom, for nå er alt ferdig!’ Men de begynte å unnskylde seg, den ene etter den andre. En sa: ‘Jeg har kjøpt et jordstykke og må gå ut og se på det. Vær så vennlig å ha meg unnskyldt.’ En annen sa: ‘Jeg har kjøpt fem par okser og skal ut og prøve dem. Vær så vennlig å ha meg unnskyldt.’ Og en tredje sa: ‘Jeg har giftet meg, derfor kan jeg ikke komme.’ Tjeneren kom tilbake og fortalte dette til herren sin. Da ble husherren sint og sa til tjeneren: ‘Gå straks ut på byens gater og torg og hent inn de fattige og uføre og blinde og lamme.’ Tjeneren kom tilbake og sa: ‘Herre, jeg har gjort som du sa, men det er ennå plass.’  Da sa herren til tjeneren: ‘Gå ut på veiene og stiene og nød folk til å komme inn, så huset mitt kan bli fullt. For det sier jeg dere: Ingen av dem som var innbudt, skal få smake festmåltidet mitt.’» 

Dagens drypp er hentet fra en salme, og salmisten stiller spørsmål og men han gir oss svarene også.
Hvem kan gå opp på Herrens fjell, og hvem får stå på hans hellige sted? Spør salmisten. Jo, sier han, den som har skyldfrie hender og et rent hjerte, som ikke lengter etter løgn og ikke sverger falsk ed. Hvem kan oppfylle de kravene? Nei, det er umenneskelig å greie. Da er det godt å vite om en som har løst den oppgaven for oss, nemlig Jesus Kristus, Guds sønn. Han har skyldfrie hender og et rent hjerte, han lengter ikke etter å lyve, ei heller å sverge falsk ed.
Jesus kom til Jorden for vel 2000 år siden, han ble født som et lite barn, men kom fra sin Far i himmelen, for han var og er Guds sønn. Hans egne tok ikke imot ham, men de fikk han korsfestet og der døde han på korset på Golgatahøyden. Men som den rene og skyldfrie mann som han var, tok han livet sitt tilbake, han stod opp fra graven legemlig med et oppstandelselegeme. Han lever i all evighet og det er faktisk Jesus som innbyr oss til å være med ham opp på Herrens fjell.
Derfor lyder innbydelsen fra Jesus i Matt 11,28-30 :

"Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. Ta mitt åk på dere og lær av meg, for jeg er mild og ydmyk av hjertet, så skal dere finne hvile for deres sjel. For mitt åk er godt og min byrde lett.»

Så da har du fått anledning til bestige Herrens fjell og får stå på hans hellige sted, sammen med frelseren Jesus Kristus. Dette har vi ikke fortjent, men det er kun av nåde vi har fått den innbydelsen. Skulle ikke alle mennesker slutte seg til denne vandringen mot Herrens fjell? Ren og rettferdig og himmelen verdig pga Jesu forsoningsdød og oppstandelse.
"Hvem kan skille oss fra Kristi kjærlighet? Nød, angst, forfølgelse, sult, nakenhet, fare eller sverd?" Rom 8,35