"Hvorfor bedømmes det som utrolig hos dere at Gud reiser opp døde? Jeg for min del mente at det var min plikt å kjempe mot Jesu, nasareerens navn. Det gjorde jeg da også i Jerusalem. Jeg fikk fullmakt fra yppersteprestene og kastet mange av de hellige i fengsel, og når de ble dødsdømt, ga jeg min stemme for det. Omkring i alle synagogene tvang jeg dem ofte ved pinsler til å spotte. Og jeg raste slik imot dem at jeg forfulgte dem like til byer i utlandet. Under dette dro jeg også til Damaskus med fullmakt og oppdrag fra yppersteprestene."  Agj
26,8-12

Hva er forskjellen på en direkte sending via radio eller en tv -sending fra et opptak som tidligere har blitt sendt på direkten?
Jo, en direktesending framfører alt som blir sagt der og da. Det nytter ikke å si at jeg mente ikke å si det jeg sa, ordene gikk ut på luften og alle seere og mottakere hørte det. Et opptak som sendes trenger ikke å være kopi av et direkte sendt program, for det som sendes er "klippet" for "unoter" som en ikke vil ha med i reprisen.
Paulus står i dagens drypp framfor kong Agrippa i en direkte

sending, men han forteller fra en tidligere sending, men nå i redigert utgave. Han forteller om sin bakgrunn før han møtte frelseren Jesus. Han var representant, utsendt fra yppersteprestene i Jerusalem, til å arrestere de hellige som trodde på Jesus som Messias.  Yppersteprestene var jo Guds representanter for sitt folk, jødene, de skulle håndheve Moseloven, men hva nyttet det da de ikke kjente Guds sønn, Jesus. Han ble født som et vanlig barn til jorden av en kvinne, men tidlig ga Jesus til kjenne hvem han var og hvor han kom fra. Men hans egne tok ikke imot ham, de som var satt som forvaltere av Guds ord.
Yppersteprestene med de skriftlærte og andre skrifttroende  ventet også på at Messias en dag skulle komme til dem, men da han kom og senere gjorde sine Fars gjerninger blant sine egne, ble han trodd av mange mennesker, men de som satt som "daglige ledere" av Guds forvaltning avviste ham som en besatt og løgner. Han var iallefall ikke den Messias som de ventet på , for han skulle komme fra Betlehem og fra Davids ætt.

Men nå kommer Paulus til hendelsen som omvendte ham fra forfølger til følger av Jesus og han taler nå frimodig til kong Agrippa :

"Men midt på dagen så jeg på veien, konge, et lys fra himmelen, klarere enn solen, stråle om meg og om dem som reiste sammen med meg. Vi falt alle til jorden, og jeg hørte en røst si til meg på hebraisk: Saul, Saul, hvorfor forfølger du meg? Det blir hardt for deg å stampe mot brodden. Jeg sa da: Hvem er du, Herre? Og Herren sa: Jeg er Jesus, han som du forfølger. Men reis deg opp og stå på dine føtter! For derfor viste jeg meg for deg: for å utvelge deg til tjener og vitne, både om det du har sett og om det jeg vil vise deg. Jeg frir deg ut fra ditt folk og fra hedningene, som jeg sender deg til, for at du skal åpne deres øyne, så de kan vende seg fra mørke til lys og fra Satans makt til Gud, for at de kan få syndenes forlatelse og arvedel blant dem som er helliget ved troen på meg." Agj
26,13-18.

Paulus ble overbevist om at han hadde tatt feil i sin tro, Jesus var og er Messias.  I blinde  leide de ham ved hånden og førte ham inn i Damaskus. Og da Paulus bad til Gud, så han i et syn  en mann som hette Ananias komme inn og legge hendene på ham for at han skulle få synet igjen. 
Slik gikk det også.  Siden ble Paulus en apostel til Jesus og han fikk samme behandling av sine egne, som Jesus hadde fått før ham. Oppdraget som Paulus fikk av Jesus var at han skulle  fri ham ut fra sitt folk og fra hedningene, som  Jesus ville sende ham til. Dette skulle skje for at han skulle åpne deres øyne, så de kunne vende seg fra mørke til lys og fra Satans makt til Gud, for at de kunne få syndenes forlatelse og arvedel blant dem som var helliget ved troen på Jesus.

I dag har vi som er Jesus sine disipler fått samme oppdrag . Vi er satt fri fra verdens mørke til Jesus, som er verdens lys, og har fått syndenes forlatelse og arvedel blant dem som er helliget ved troen på
Jesus.
Vi skulle alle lengte mot det samme mål som de første kristne hadde, nemlig  det som vi leser i Agj 4,32a : 

"Hele flokken av dem som var kommet til troen, hadde ett hjerte og én sjel." 

God helg!