"Dette er dagen som Herren har gjort, la oss fryde oss og glede oss på den. Å Herre, frels! Å Herre, la det lykkes! Velsignet være han som kommer i Herrens navn! Vi velsigner dere fra Herrens hus. " Salme 118,24-26


Salmisten er i toppform, han har opplevet at Herren har hørt hans bønn. Så dette var dagen som Herren hadde gjort, derfor oppfordret han folket til fryde og glede seg. Han ber Herren om frelse, han ber inderlig om at det må lykkes.
Jeg må da tenke på Jesus som begynte sin gjerning med å bli fristet av Satan i ørkenen, han fastet i 40 døgn, og da var Satan der med sine fristelser til ham. Men Jesus gikk seirende ut og Satan forlot ham for en stund. Etter den fasten og fristelsen vendte Jesus tilbake i Åndens kraft til Galilea og ryktet om ham kom ut over hele landet der omkring. Jesus lærte i synagogene deres, og ble prist av alle. Dette var dagen som Herren hadde gjort alt godt for dem, det var grunn for dem å glede seg.
Men så tok Jesus en tur hjemom, han kom til Nasaret, hvor han var oppfostret. Når sabbatsdagen kom , som er lørdagen for oss, gikk han inn i synagogen. Dette pleide  han alltid å gjøre, og da sto han opp for å lese for dem fra skriftene. Denne sabbatsdagen ga de ham profeten Jesajas bok, og han åpnet boken og fant stedet hvor det står skrevet:

"Herrens Ånd er over meg, for han har salvet meg til å forkynne evangeliet for fattige. Han har sendt meg for å forkynne for fanger at de skal få frihet og for blinde at de skal få syn, for å sette undertrykte fri, for å forkynne et nådens år fra Herren." Luk 4,18-19.

Så lukket Jesus boken og ga den til tjeneren og satte seg. Men nå var alles øyne av de som var i synagogen festet på Jesus. Hva ville han si til dem som bodde på hans hjemsted? Han begynte så med å si til dem: "I dag er dette Skriftens ord blitt oppfylt for ørene deres."

Alle ga ham vitnesbyrd og undret seg over de nådens ord som lød fra hans munn. Men så kom de til å tenke etter og da sa de: "Er ikke dette Josefs sønn?"

Da sa Jesus til dem: "Dere vil sikkert si til meg dette ordspråket: Lege, leg deg selv! Alt dette som vi har hørt er skjedd i Kapernaum, gjør det også her på hjemstedet ditt! Men han sa: Sannelig sier jeg dere: Ingen profet blir godtatt på sitt hjemsted." Lukas 4,23-24

Jeg tror dette også gjelder for oss troende kristne i dag. Jeg vet selv at det var vanskelig å vitne om Jesus da jeg var på mitt hjemsted. Det var liksom mine egne tenkte : Han er ikke bedre enn oss, vi vet jo om hans liv før han dro ut fra oss. Men det hendte noen ganger at Herren åpnet en dør, slik at jeg fikk vitnet for mine kjenninger hva Jesus hadde gjort for meg.
Men uansett hvorledes de tar imot Ordet om korset, så er det Jesus sine ord som gjelder :

"Derfor, hver den som bekjenner meg for menneskene, ham skal også jeg kjennes ved for min Far i himmelen. Men den som fornekter meg for menneskene, ham skal også jeg fornekte for min Far i himmelen." Matt 10,32-33.

Ha en god helg!