«Jeg hørte det, men forsto det ikke. Og jeg sa: Herre! Hva blir utgangen på disse tingene?» Dan 12,8  

Har du hørt om mye som du ikke kan forstå? Ja, hver dag hører en mange ting som en bare «noterer» bak ørene. Men vi lever i de siste tider for denne tidsalder. Profeten Daniel fikk av en budbringer fra Herren at han ville kunngjøre Daniel hva som er skrevet i sannhetens bok. Det var ikke en eneste som stod sterkt med budbringeren mot disse fyrstene , bl.a. fyrsten over Persia og senere ville Grekenlands fyrste , men Mikael kom budbringeren til hjelp, han er fyrste over Israels folk.

Verdens klimaforskere og slike som er opptatt av miljøet vårt i verden overrasker stadig med nye opplysninger om klimaet på jorden, og i dag leser jeg om en «sjokkrapport» at verden kan slippe ut fire ganger så mye CO2 som de tidligere trodde.

Da sier du gjerne: Var det ikke det vi sa!

Job fikk oppleve Herrens kraft og forstand og da utbrøt ham : «Se, Gud er sterk, men han akter ikke noen ringe. Han er mektig i forstandens kraft.» Job 36:5

Salmisten Etan gir sin Herre og Gud følgende vitnesbyrd: «Herre, hærskarenes Gud, hvem er mektig som du, Herre? Og du omgir deg med trofasthet.» Sal 89,9  

Vi gjør lurt i å lytte til Åndens røst i disse tider, når vi hører noe vi ikke forstår. Guds ord står fast, selv om alt skulle rase sammen i et ragnarokk. Gud sier at en dag vil han skape en ny himmel og jord; derfor er det lurt å ta Guds ord på alvor, for av ham og ved ham og til ham er alle ting. Ham tilhører æren i all evighet. Amen.» Rom 11,36

«Og det ble gitt ham herredømme, ære og rike, at alle folk, ætter og tungemål, skulle tjene ham. Hans herredømme er et evig herredømme som ikke forgår, og hans rike er et rike som aldri går til grunne.» Dan 7,14

God helg!