«For Herren skal forbarme seg over Jakob og igjen utvelge Israel. Han skal bosette dem i deres land. Og fremmede skal slå seg sammen med dem og holde seg til Jakobs hus. Folkeslag skal ta dem og føre dem hjem igjen. Og Israels hus skal få dem i eie i Herrens land og gjøre dem til treller og trellkvinner. De skal få til fanger dem som holdt dem i fangenskap, og de skal herske over sine herrer. Hva skal vi da svare hedningefolkets sendebud? At Herren har grunnfestet Sion, og at der skal de elendige i hans folk finne ly.» Jesaja 14:1-2 og 32

Israel er i dag en egen stat. 14. mai 1948 erklærte sionistlederen David Ben-Gurion staten Israel for grunnlagt, og kom dermed FNs anbefaling om å dele Palestina i en arabisk og en jødisk stat i forkjøpet. Dette, og den arabiske motstanden mot delingsplanen, førte til at den arabiske statsdannelsen ikke ble virkeliggjort.

Vi som lever i dag vet situasjonen i Israel. Araberne vil ikke ha fred med isralittene, og palestinerne som kommer fra Jordan, krever sin egen stat i Israel. De har fått Gasa og andre kjerneområder for Israel til å styre seg selv, men Israel har ikke gitt landet ifra seg.

Dagens drypp stiller er et spørsmål, som også vi kan stille i dag. «Hva skal vi da svare hedningefolkets sendebud? At Herren har grunnfestet Sion, og at der skal de elendige i hans folk finne ly.»

Enklere kan det ikke sies. Herren selv er skaperen og han forbarmer seg over Jakob, han utvalgte atter en gang Israel. Herren selv vil sørge for at hans eiendomsfolk får komme hjem til det forgjettede landet som Gud med ed lovet Abraham.

Nå venter vi bare på finalen av dette løftet som Herren har sagt. «At Herren har grunnfestet Sion, og at der skal de elendige i hans folk finne ly.»

 

«Herre! Du skal hjelpe oss til fred; for alt det vi har gjort, har du utrettet for oss.» Jes 26,12