«Og da han hadde funnet ham, førte han ham til Antiokia. Et helt år var de sammen i menigheten der og lærte en stor skare. Det var i Antiokia disiplene først ble kalt kristne.» Apgj 11,26

Barnabas ble utsendt fra menigheten i Jerusalem til å besøke en vekkelse i Antiokia og etter å ha kommet dit ønsket han å oppsøke Paulus og dagens drypp forteller hva som skjedde.

Hva kjennetegner en kristen? Er det noen måte man kan se forskjellen på ekte kristne og de som ikke er det?

Som dryppet viser så ble navnet «kristen» først gitt til disiplene i Antiokia. En kristen er en Jesu-disippel. Og vilkårene for å bli en disippel  har Jesus gitt oss i Lukas 14, 26-27 og 33: «Om noen kommer til meg, og ikke hater sin far og mor og kone og sine barn og brødre og søstre, ja, også sitt eget liv, da kan han ikke være min disippel.»  Vårt forhold til våre nærmeste må ikke hindre oss ifra å gjøre det som er rett og rent i Guds øyne.

En kristen har god samvittighet og han har fått livet sitt i orden. Alle hans gjerninger er i lyset. Alle hans synder er tilgitt og han er grunnfestet i Gud og har fått livet sitt på Klippen, som er Kristus. Han er urokkelig.

En kristen er en som lever livet sitt i full harmoni med Guds ord og hans vilje. Utfra det 1. Peter 1,15 sier oss, er han rettferdig, hvor andre er urettferdige. Tålmodig der andre er utålmodige. Arbeidsom der andre er late, og nøyaktig der andre er unøyaktige. Han liker ikke å smigre, men sier sannheten rett ut. Han er saktmodig, langmodig og stille der andre kan være oppfarende og voldsomme etc.

Å være kristen er å være uselvisk. Han tenker på andres behov etter slik Gud virker i hans hjerte. Han bruker  sin evne til å hjelpe dem for at de skal oppnå det gode.

Som en kristen lar du deg ikke påvirke av tidsånden. Mennesker i denne verden som lever i synd, de følger gjerne sine lyster og begjæringer uten at mange sier det er feil. Ånden som driver slike mennesker, kalles «tidsånden». Det er veldig vanskelig å motstå denne ånden, vi sier gjerne at det er på mote nå. En person som ikke vet forskjell på «rett og galt» kan sammenlignes med en nikkedokke uten liv. Når «nikkedokkeeieren» drar i snorene så må han hoppe og danse, enten han vil eller ikke.

En kristen har Jesus Kristus som sin eneste herre og mester. Han adlyder ikke andre krefter; han følger ikke motene eller tidsånden, selv om alle de andre gjør det.

- Men kjære deg, er det slik å være en kristen, ja, da lever en jo ikke lenger selv?  Nei, faktisk ikke. Paulus gir oss svaret :

«Jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i meg. Det liv jeg lever i kjødet, det lever jeg i troen på Guds Sønn, han som elsket meg og ga seg selv for meg.» Gal 2,20