"Se, jeg står for døren og banker. Om noen hører min røst og åpner døren, da vil jeg gå inn til ham og holde nattverd med ham, og han med meg. Den som seirer, ham vil jeg gi å sitte med meg på min trone, likesom jeg òg har seiret og har satt meg med min Far på hans trone." Åp 3,20-21

Jesus sier i dagens drypp dette til menigheten i Laodikea.  Apostelen Johannes  var bortrykket i Ånden på Herrens dag. Og han hørte bak seg en veldig røst, likesom av en basun, som sa:

«Det du ser, skriv det i en bok og send det til de sju menighetene, til Efesus og til Smyrna og til Pergamum og til Tyatira og til Sardes og til Filadelfia og til Laodikea.» Åp 1,11.

I Åpenbaringsboken kap. 2,5 sier Jesus til menigheten i Efesus:

«Husk derfor hva du er falt fra. Omvend deg, og gjør de første gjerninger! Men hvis ikke, så kommer jeg brått over deg og jeg vil flytte din lysestake bort fra sitt sted - hvis du ikke omvender deg.»

Resultatet for de sju menighetene som angitt ovenfor ble «nedleggelse» av alle sju. I dag er de angitte menigheter borte, lysestakene ble flyttet bort for alle sju.  Det minner meg om Paulus sine ord i 1 Korinter 10,12 : «Derfor, den som mener seg å stå, han se til at han ikke faller!»

Å være en kristen, en troende, er en helliggjørelse som pågår hele livet. Du blir satt til side for et guddommelig oppdrag. Jag etter fred med alle og etter helliggjørelse, står det i Hebr 12,14.

Her handler det altså om å leve et hellig liv i hverdagen. Dette klarer vi ikke i oss selv, men da Jesus har tatt bolig i våre hjerter greier vi det. Gud vil selv forme våre liv ved sitt Ord og sin Ånd. På den måten går det an å leve et nytt og annerledes liv i denne verden, ja et hellig liv i Jesus.

Nå tenker du kanskje: - Dette går aldri for meg, dette klarer jeg aldri! Nei, du har helt rett, du klarer det aldri, men Gud har da heller aldri bedt deg om å klare dette selv. Jesus sa det slik en gang:

«- Likesom grenen ikke kan bære frukt av seg selv, men bare når den blir i vintreet, slik kan heller ikke dere bære frukt uten at dere blir i meg. Jeg er vintreet, dere er grenene. Den som blir i meg, og jeg i ham, han bære mye frukt. For uten meg kan dere intet gjøre.» Joh 15,4-5.

Den store hemmeligheten i vår helliggjørelse er : Jeg i Jesus - og Jesus i meg.