«Jeg sier deg at du er Peter, og på denne klippen vil jeg bygge min menighet, og dødsrikets porter skal ikke få makt over den.» Matt 16,18

«Guds menighet er jordens største under! Mens verdens skikkelse i hast forgår Er Kristus i all evighet den samme, Og fast hans rike på sin klippe står. Mens verdensriker stiger og de synker, Går kirken mot fullkommenhetens vår!» Skriver Ronald Fangen i en sang.

Hvilken menighet tilhører du? Dette spørsmålet møter du ofte på når du kommer i snakk med en kristen. Utfra svaret du gir vil vedkommende danne seg en mening om hvem du er. De jordiske menigheter er mange i tall og navn, men Guds menighet er i entall, «min menighet», sier Jesus. Derfor ba Han til sin Far at alle de som trodde på ham, måtte være ett, slik som Jesus og Gud var ett.

Mange kristne i dag kjenner seg utmattet i sitt trosliv, de mangler glød og iver i livet. Hva med Den Hellige Ånd? Har vi glemt ut Talsmannen som Jesus har sendt oss til å styrke oss og veilede oss på veien hjem? En har skrevet en sang om dette tema, der koret lyder:

« Få en ny berøring nå, få en ny berøring nå. Det gjelder ingenting om vi er hellig utenpå. For kraften den er borte, ja, du utmattet er, så bøy deg ned ved korset og få en ny berøring der.»

Vekkelse begynner alltid med Guds eget folk. Det vil være utenfor det organiserte. Utenfor de menneskelagde menigheter og meninger, men med gjenfødte kristne fra alle sammenheng. Det vil være Jesu disipler som blir istandsatt for denne tiden. Fylt av Guds Ord og Den Hellige Ånd. Det blir en Åndens vekkelse den som kommer nå, ingen andre enn Jesus vil få æren av hans verk. Så da gjelder det for oss å vite hvor «vinden» blåser til enhver tid. Når vi holder oss til Guds ord, så skal vi ikke gå oss vill på veien med Jesus. Måtte vi være i Herrens menighet alltid.

«Deretter lot han folket dra bort, og gikk inn i huset. Og disiplene hans gikk til ham og sa: Forklar oss lignelsen om ugresset i åkeren. Åkeren er verden. Det gode kornet er rikets barn. Ugresset er den ondes barn. Fienden som sådde det, er djevelen. Høsten er enden på denne tidsalder. Høstfolkene er engler. Likesom ugresset blir sanket sammen og oppbrent med ild, slik skal det gå ved enden på denne tidsalder. Menneskesønnen skal sende ut sine engler, og de skal sanke ut av hans rike alt som volder anstøt, og de som lever i lovløshet.» Matt 13,36,38-41