«MEN NÅR DET BLIR FORKYNT OM KRISTUS AT HAN ER REIST OPP FRA DE DØDE, HVORDAN KAN DA NOEN BLANT DERE SI AT DET IKKE ER NOEN OPPSTANDELSE FRA DE DØDE? DERSOM DET IKKE ER NOEN OPPSTANDELSE FRA DE DØDE, DA ER HELLER IKKE KRISTUS REIST OPP. MEN ER KRISTUS IKKE REIST OPP, DA ER VÅR FORKYNNELSE INGENTING, OG DEN TROEN DERE HAR, ER INTET. DA BLIR VI STÅENDE SOM FALSKE VITNER OM GUD. FOR VI HAR VITNET MOT GUD AT HAN HAR REIST KRISTUS OPP, NOE HAN ALTSÅ IKKE HAR GJORT, DERSOM DET ER SÅ AT DE DØDE IKKE REISES OPP. FOR DERSOM DE DØDE IKKE REISES OPP, DA ER HELLER IKKE KRISTUS REIST OPP. MEN ER IKKE KRISTUS REIST OPP, DA HAR DERE EN UNYTTIG TRO, OG DA ER DERE ENNÅ I DERES SYNDER. DA ER OGSÅ DE FORTAPT SOM ER SOVNET INN I KRISTUS. HAR VI BARE I DETTE LIVET SATT VÅRT HÅP TIL KRISTUS, DA ER VI DE YNKVERDIGSTE AV ALLE MENNESKER. MEN NÅ ER KRISTUS REIST OPP FRA DE DØDE OG ER BLITT FØRSTEGRØDEN AV DEM SOM ER SOVNET INN.» 1 KOR 15,12-20

DØDEN HAR OFTE VÆRT ET TABU-TEMA FOR FOLK FLEST, MEN I DE SENERE ÅRENE HAR DETTE MED DØDEN BLITT TATT OPP I DET OFFENTLIGE ROM. TIL OG MED BARNEHAGER HAR VÆRT PÅ BESØK TIL BEGRAVELSE-BYRÅ FOR Å HØRE AV DE HVORLEDES DE JOBBER. NÅR ET MENNESKE DØR ER DET DE PÅRØRENDE SOM ORDNER MED GRAVFERDEN. TIL VANLIG ER DET KIRKELIG BEGRAVELSE, DET VÆRE SEG DNK ELLER ANNET KRISTENT TROSSAMFUNN SOM FORRETTER UNDER BEGRAVELSEN. I DE SENERE ÅRENE HAR HUMANT-ETISK FORBUND TILBUDT HUMANISTISK GRAVFERD. DET  ER EN HØYTIDELIG SEREMONI HVOR DEN AVDØDE SETTES I SENTRUM PÅ EN VAKKER MÅTE.

HUMANISMEN HAR SOM UTGANGSPUNKT AT MENNESKENE ER EN DEL AV NATUREN, FØDT FRIE OG MED SAMME MENNESKEVERD OG RETTIGHETER, UTSTYRT MED FORNUFT OG SAMVITTIGHET. DE TROR LIVET DE LEVER ER DET ENESTE DE HAR, DERFOR MÅ DE BRUKE DET GODT. DET GIR DEM ET EKSTRA ANSVAR, MEN OGSÅ EN FRIHET TIL Å LEVE LIVET SLIK DE ØNSKER HER OG NÅ. DE TROR IKKE PÅ ET LIV ETTER DØDEN, DERFOR GJELDER DET Å LEVE LIVET HER OG NÅ.

NÅR JEG LESER REPLIKKER I INNLEGG I MEDIA VEDRØRENDE DEN KRISTNE TRO OM ET LIV ETTER DØDEN, SÅ KAN EN FÅ FRYSNINGER, FOR DE SVARENE SOM SERVERES ER SÅ GUDSFIENDTLIGE SOM DET GÅR AN. JEG GRÅTER I MITT INDRE OG MINNES JESUS SINE ORD ,DA HAN SÅ UTOVER JERUSALEM. MÅTTE DAGENS DRYPP GI OSS TRYGGHET OG ETTERTANKER, AT OM JESUS KOMMER FOR Å HENTE OSS HJEM I MORGEN, JA, DA VET VI AT VI HØRER HAN TIL OG FÅR KOMME DIT HAN BOR.

«FOR JEG SKAMMER MEG IKKE VED EVANGELIET, FOR DET ER EN GUDS KRAFT TIL FRELSE FOR HVER DEN SOM TROR, BÅDE FOR JØDE FØRST OG SÅ FOR GREKER.» ROM 1,16 

GOD HELG!