"Fremfor alle ting formaner jeg derfor til at det blir gjort bønner, påkallelser, forbønner og takk for alle mennesker, for konger og for alle som er i høy stilling, så vi kan leve et stille og rolig liv i all gudsfrykt og ærbarhet. Dette er godt og til behag for Gud, vår frelser, han som vil at alle mennesker skal bli frelst og komme til sannhets erkjennelse. For det er én Gud, og én mellommann mellom Gud og mennesker, mennesket Kristus Jesus, han som ga seg selv til en løsepenge for alle, et vitnesbyrd i sin tid."1 Tim 2,1-6

Når døden kommer og tar et menneske med seg, et menneske som alle satte stor pris på og som gledet oss hver dag. Plutselig var mennesket borte fra oss og deres familie og vi andre sitter tafatte tilbake. Det er så uvirkelig. Men som en kristen kommer spørsmålet opp i tankene. Ble mennesket frelst, reddet fra fortapelsen?

Åssen kan vi vite det? Mennesket trodde på Gud og visste om Jesus, men hørte aldri ordene : «Jesus , takk for at du døde for meg! Takk for at du frelste en synder som meg!»

Hvorfor er vi så tafatte av oss for å fortelle våre venner og andre kjente, at de må ta imot Jesus og bli et Guds barn. For det er ikke bare vi som ønsker at alle våre nærmeste må høre Jesus til, slik at vi en gang kan møtes sammen i Himmelen med Jesus og Gud. Som dagens drypp sier, så vil også Gud at alle menneskene skal bli frelst og komme til sannhets erkjennelse. Derfor er Guds plan at han ønsker at alle mennesker skal bli frelst og komme til sannhets erkjennesle. Gud sendte sin enborne sønn Jesus Kristus til et sonoffer for menneskene. «For det er én Gud, og én mellommann mellom Gud og mennesker, mennesket Kristus Jesus».

Gud vil at alle menneske skal bli frelst, reddet fra helvedes porter. Vi som tror på Jesus vil også at alle våre egne og alle vi kjenner må ta imot Jesus utstrakte hånd:

"Kom til meg, alle som strever og har tungt å bære, og jeg vil gi dere hvile!" Matt 11,28