«Og det skal vise seg tegn i sol og måne og stjerner. Og på jorden skal folkene bli grepet av angst og fortvilelse når hav og brenninger bruser. Mennesker faller i avmakt av redsel og gru for det som skal komme over jorden. For himlenes krefter skal rokkes. Da skal de se Menneskesønnen komme i skyen med kraft og stor herlighet. Men når dette begynner å skje, da rett dere opp og løft hodet! For deres forløsning stunder til.» Lukas 21:25-28

Flere steder på jorden har opplevet mange av disse beskrivelsene i DAGENS DRYPP. Sist ute var orkanene i USA med omliggende områder. Vi sitter her hjemme og ser på TV alle de plassene som orkanen har herjet, og kan liksom ikke sette oss inn i deres situasjoner. Men dagens drypp forteller oss at disse tegnene har med endetiden av jordens virksomhet.  

For oss troende kristne som har livet i Jesus Kristus betyr disse tegnene, at vi kan vente på opprykkelsen , vår forløsning stunder til.

Den 23. september 2017 er en dato som mange kristne har notert seg. Datoen er en stjernekonstellasjon av de sjeldne, ja, det har ikke skjedd siden Jesus ble født, da «Betlehem-stjernen» viste seg på himmelen. Det hele gikk rolig for seg i Betlehem, bortsett fra noen hyrder som var ute på markene og gjette sauene sine. De ble møtt av en hærskare av engler, som fortalte dem om at en frelser var dem født i Davids by, Betlehem. Gjeterne gikk til byen og fant det hele slik englene hadde forkynt dem. Med andre ord, de trodde det de så. I ettertid vet vi at denne natten snudde hele verden i en ny tankegang, Jesus Messias var født.

Likedan er alle kristne teoretikere og forskere enige om at verden ikke slutter den 23. september 2017, men at det kan eller ikke være et tegn som kan føre til at hendelsene fører til verdens ende. Først og fremst er det Israel og Jerusalem som mange tror kommer inn i en ny fase/utvikling. Mange knytter opprykkelsen av menigheten til Johannes evangelium 14,1-3:

«I min Fars hus er det mange rom. Var det ikke slik, da hadde jeg sagt dere det. For jeg går bort for å gjøre i stand et sted for dere. Og når jeg er gått bort og har gjort i stand et sted for dere, kommer jeg igjen og skal ta dere til meg, for at også dere skal være der jeg er.»