«JEG ER VEIEN, SANNHETEN OG LIVET. INGEN KOMMER TIL FAR (GUD) UTEN VED MEG.» JOH14,6

HVORFOR ER DET SÅ MANGE SOM IKKE TROR PÅ EN ALLMEKTIG GUD I VÅRT LAND?

Jeg tror begynnelsen til vantroen begynte med oss troende. Det startet tidlig, ja, like etter at Jesus dro hjem til himmelen. Disippelen Johannes skriver allerede i sitt første brev, kap. 2,18:

«Mine barn, det er den siste time. Og likesom dere har hørt at Antikrist kommer, så er det alt nå stått fram mange antikrister. Av dette vet vi at det er den siste time.»

Ser vi på utviklingen her hjemme, så har det evangeliske kristenfolket avtatt i styrke i trofasthet til Guds ord. Ser vi tilbake på utviklingen fra Hans Nielsen Hauge’s tid og til i dag, så er de religiøse kristne minket i antall, jfr. statskirkens prosentandel i dag mot før. Humanismen er kommet inn for fullt, sammen med alle sorter av sekter av ulik art, men felles for dem er at Jesus Kristus er utelatt. Jesus sa jo: mon tro han ville finne troen når han kom igjen?  I vårt land kan det se dårlig ut p.t., selv om de som er brennende for Jesus øker i styrke og kapasitet utad. De virker på gater og streder med ordets forkynnelse og ber for de som trenger helbredelse for sykdom og andre plager.

Guds ord står fast, det er urokkelig, men de «lærde» tror vi har fullmakter til å tolke Sannhetens Ord slik vi selv vil ha det. Syndsbekjennelse er ikke aktuelt for å bli frelst, Guds nåde dekker alt. Homofili er godtatt av kirke og stat, men ikke etter Guds ord. Samboerskap mellom kristne er allment godkjent, ingen legger seg bort i slike personlige saker.

Frafallet startet med rollene i ekteskapet mellom mann og kvinne. Mannen fikk oppdraget av Gud til å forsørge kone og barn. Nå er mann og kvinne like, ja, så like at de kan gifte seg med samme kjønn. Vil de ha barn, så ordner staten også det for dem. Abortloven er tabu å forandre på. Hvem tør prøve seg foruten noen som ikke følger med tiden med lever i 1800 tallet. Prøv å kall en spade for en spade, så blir den til en hakke.

«Har vel et hedningefolk byttet bort sine guder, enda de ikke er guder? Men mitt folk har byttet bort sin ære mot det som ikke kan hjelpe.» Jer 2,11