"For så sa Herren Herren, Israels Hellige: Dersom dere vender om og holder dere i ro, skal dere bli frelst. I stillhet og i tillit skal deres styrke være. Men dere ville ikke." Jes 30,15

Stortingsvalget er over og alt synes å bli som før. Men da jeg leste dagens drypp, så kom tankene til meg : Hva med oss? Er vi villige til å vende om til Herren Jesus og så holde oss i ro, slik at Herren ved sin Ånd kan få tale til oss i stillhet, slik at vi kan få en ubeskrivelig tillit til Jesus. Han har lovet å være med oss hver eneste dag her på jorden, for så å ta oss opp til seg i Himmelen.

Israelfolket fikk først dette tilbudet fra Herren, men de ville ikke holde seg i ro, slik at Herren kunne få frelse dem, redde dem ut fra fiendene.

Dagene våre her på jorden er talte av Herren for enhver av oss. Vi vet ikke når våre dager er slutt her på jorden, men har vi tatt imot frelsen i Jesu navn, så har Jesus lovet være med oss hele veien. Kong Hiskia fikk beskjed av Gud at hans dager var fullendt, han måtte berede seg å møte døden. Da gråt og bad kongen høyt innfor Gud i sin seng og Gud hørte hans bønn og la 15 år til hans oppholdsdager på jorden.

Leste nylig om en kvinne som hadde kjempet med en sykdom i lengre tid, men nå virket ikke flere medisiner på sykdommen og legene sa at hun måtte forberede seg på å dø.

Hun var ikke redd for å dø, men elsket å leve enda en stund på jorden, men innså at tiden for henne nå løp ut. Vitnesbyrdet hun ga før hun døde var , at alle de flotte ordene som sies i en begravelse, hadde hun de siste dagene før hun døde, hørt fra familie og venner. Det gjorde inntrykk på henne. «I himmelen vil jeg sitte og vente på alle de jeg er glad i. Vi møtes igjen. Jeg er ingen veldig troende person, men jeg har tro på at det ikke er slutt når jeg har sovnet inn,» sa hun.

«Men alle dem som tok imot ham, dem ga han rett til å bli Guds barn, de som tror på hans navn.» Joh 1,12