«Du leder meg ved ditt råd, og deretter tar du meg opp i herlighet.» Sal 73,24

Salmisten har funnet fasiten. Gud leder ham ved sitt råd, og deretter tar Gud han opp i herlighet. Salmisten stiller seg et spørsmål :

"Hvem har jeg ellers i himmelen? Når jeg bare har deg, begjærer jeg ikke noe på jorden.»

Salmisten vet om enn hans kjød og hans hjerte skulle svikte , så er Gud hans hjertes klippe og hans del for evig. For han har sett, at de som holder seg borte fra Gud  går til grunne. Ja, Han utrydder hver den som faller fra Ham .

Salmisten fikk ikke oppleve å se Jesus , da han levde på jorden, men han visste at en dag så ville Han møte ham i Himmelen. For den som setter sin lit til Herren blir aldri til skamme.

Valgresultatet for stortingsvalget 2017 ble som hver enkel sådde. Det er rart at også i politikken oppstår to grupperinger, akkurat som i den åndelige sfære. 

Jesus snakker om to dyreslag som en dag vil bli skilt fra hverandre. Det er geitene på venstre siden og sauene på høyre siden. Hvem som nå klikker seg sammen i Stortingets saler er enda for tidlig å vite. Hverdagen blir sikkert som før, for det gjelder nemlig å ha fred i hjerte. Og Fredsfyrsten er nemlig Jesus uansett om verden håner og spotter hans navn i dag. Vi nærmer oss dagen da «høsten» på jorden er kommet.

«Og alle folkeslag skal samles fremfor ham. Han skal skille dem fra hverandre, likesom gjeteren skiller sauene fra geitene. Han skal stille sauene ved sin høyre side, og geitene ved sin venstre. Da skal kongen si til dem ved sin høyre side: Kom hit, dere som er velsignet av min Far! Arv det riket som er beredt for dere fra verdens grunnvoll ble lagt.» Matt 25,32-34