«De har fornektet Herren og sagt: Han er ikke til! Det skal ikke komme noen ulykke over oss, sverd og hunger skal vi ikke se.» Jer 5,12

I disse valgtider fikk jeg dette emnet om «De syv fjell» fra en broder:

1. Den norske skole trenger å slippe til Gudsord.

    Det er mange lærere som ikke får slippe til som en salvet lærer.

    Det er for mange lønnstakere, de mangler den kreative gaven.

2. De som gjør tjeneste i helse og omsorg trenger også å formidle

     helbredelse.

3.  Den politiske ledelse mangler i mange tilfeller gaven til å høre                   
     fra mesteren og lytte til hva som er menneskets behov.

4.  På markedsplassen har Gud også en modell, den gjelder 

      ledelse og de ansattes oppførsel.

5.   Vi som tror på Gud, har i stor grad forlatt Guds modell i det

      økonomiske område. Bankene har nesten blitt vår trygghet,

      likeså har Nav blitt en hjelp, så vi har nesten ikke bruk for Gud.

      Apostlene fulgte Guds modell når det dreide seg om økonomi.

      De hadde omsorg for hverandre.

6.  Innen kultur og kunst har vi gitt fienden rom, og det har ført til

     urein kunst og pervers kultur. Guds kultur er rein og Hans 

     kunst er i harmoni med skaperverket. Dette skal vi ta tilbake.

7.  Design og Oppfinnelser er noe som ligger på Guds hjerte.

     Disse områder skal vi ta tilbake. Jeg jobber med å bygge opp 

     en Talentfabrikk.

«David bar seg klokt at i alt han tok seg fore, og Herren var med ham.» 1 Sam 18,14