«Da sa folket til Samuel: Hvem var det som sa: Skal Saul være konge over oss? La oss få fatt i disse mennene, så vi kan drepe dem! Da sa Saul: På denne dagen skal ingen drepes, for i dag har Gud frelst Israel. Og Samuel sa til folket: Kom, la oss gå til Gilgal for å stadfeste kongedømmet der! Da gikk hele folket til Gilgal. Der i Gilgal gjorde de Saul til konge for Herrens åsyn. De ofret fredsoffer for Herrens åsyn, og Saul og alle Israels menn gledet seg meget.» 1 Sam 11,12-15.

Bakgrunnen for denne historien var at Israels fiender, ammonittene med Nahas i «sjefsrollen» dro opp og slo leir ved Jabes i Gilead. Folket i Jabes kom da ut til ammonitten Nahas : «Slutt en pakt med oss, så vil vi tjene deg.» Men ammonitten Nahas svarte ok, men på det vilkåret at det høyre øyet skulle stikkes ut på dem alle. Det var vanæren Nahas ville legge på hele Israel. Da ba Jabes’ eldste om å få en frist på sju dager, slik at de fikk tid til å sende bud rundt om i hele Israels land om kravet. Om det da var ingen som ville hjelpe dem, så ville de overgi seg til Nahas. Resultatet ble at kong Saul og profeten Samuel tok kampen opp mot ammonitten Nahas og drepte nesten hele hans hær.

Folket sa da til Samuel det som dagens drypp sier. Da sa kong Saul at på denne dagen skal ingen drepes, for i dag har Gud frelst Israel.

Folket i Israel hadde to valgmuligheter imot fienden. Overgi seg til fiendens vilkår for å inngå en pakt eller ta kampen fysisk opp mot ham.

De valgte det siste og seiret for Gud lot de vinne over fienden. 11. september har vi et politisk valg for landets politikk de neste fire kommende år.

Hvilke partier er det som er villige til å gi folket en trygghet imot «fiendene» som truer oss? Vi vil ikke miste våre velferdsgoder, vi vil beholde vår kristne kultur og arv.

Hvem villige til å løfte barn og ungdom i disse «facebook» tider ? Hvem er villige til sette opp grenser for de unge, så langt men ikke lenger. Klapp og klapp uten å fortelle dem hva som vil dem glede framover i oppveksten. Jeg ble en troende fordi jeg hadde gått på søndagsskolen og Jesus ble levende for meg i tyveårene, senere har jeg hatt en spennende og trygg tid oppover.

La oss be om at folkets røst er en tillitsvekker for landets ve og vel.

For Herren er vår dommer, Herren er vår lovgiver, Herren er vår konge, han skal frelse oss. Jesaja 33,22