"Og Jerusalem skal ligge nedtrådt av hedninger inntil hedningenes tider er til ende." (Luk 21,24)

Jesus profeterte svært detaljert om Jerusalems fall i år 70 e.Kr.  Fra da av skal Jerusalem være nedtrådt av hedninger (ikke-jøder) en ikke angitt periode. Perioden kalles 'hedningenes tider" - det er menighetens tid eller «nådetiden» på jord, da evangeliet skal forkynnes for alle folkeslag.  Vi vet at i 1967 ble Jerusalem igjen på jødenes hender, men forsvarsministeren ga tilbake Tempelområdet ,derfor ble ikke «hedningenes tider» ute. Den vil avsluttes en dag – ja, den dagen Herren Jesus kommer igjen.

Jerusalem er blitt til en løftestein for alle folkene, akkurat slik Sakarja 12,3 sier skal skje. Men alle de som løfter på den steinen, skal såre seg selv. Ja, det er  jordens hedningefolk som skal samle seg mot landet Israel og Jerusalem blir «tornen» i kjødet for verdens land. Vi ser i dag at muslimene krever «gamlebyen»- den østlige delen av Jerusalem tilbake.  De krever også en egen palestinsk stat, de vil ha landet Israel delt. Men de snakker med to tunger, for de samme palestinerne og alle arabiske stater vil kaste alle jøder på havet. Ordbruken deres om en jøde er ikke oppbyggende til fred. På deres kart er ikke Israel å finne i dag.

Vi som er kristne må mer enn før ha blikket festet på Jesus. La oss berede oss for å møte Jesus, når han snart kommer for å hente sin brud. Da vil vi senere få oppleve den nye jord og det nye Jerusalem sammen med Jesus Kristus. Dette framtidshåpet er gitt for alle - også for jødene - såfremt vi tar imot Jesus Kristus, Messias, som vår frelser.

Tegnene i tiden tyder på at Jesus Kristus kommer snart igjen. Måtte vi være beredt til å møte Jesus Kristus, verdens Frelser, med glede!

«Deretter skal vi som lever, som er blitt tilbake, sammen med dem rykkes opp i skyer, opp i luften, for å møte Herren. Og så skal vi for alltid være sammen med Herren.» 1 Tess 4,17